Norconsults håndtering av korona-situasjonen

Norconsult iverksetter tiltak for å redusere risiko for smittespredning av koronaviruset. Dette av hensyn til våre medarbeidere, kunder og øvrige omgivelser.

Begrenser møter og øker bruk av hjemmekontor

Vi kommer i tiden fremover til å begrense fysiske møter til et minimum, og øke bruken av hjemmekontor betraktelig. Det betyr at alle møter som kan gjennomføres digitalt via Skype, Teams eller andre alternative kanaler, vil bli gjennomført slik.

Reiserestriksjoner

Vi setter begrensninger for medarbeidere knyttet til både reiser, møter og annen drift for å redusere smitterisikoen mest mulig.

Tross endrede rutiner og økt grad av hjemmekontor, skal vil strekke oss langt for å være tilgjengelige og løse oppdragene på en god og effektiv måte.

Vi vil løpende ta kontakt med våre kunder for å finne ut hvordan vi best løser oppdragene i den krevende situasjonen vi står i.

Vi ber om forståelse for dette.

 

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss