Bak lysinstallasjonen sto Norconsults lysdesignere Lise-Lotte Hartmann og Biljana Obradovic.

Norconsults lysdesignere skapte magisk eventyrskog under Sandvika byfest

I anledning Sandvika Byfest 27. august, fikk lysdesignerne hos Norconsult mulighet til å effektbelyse Norconsultbygget mot Sandvikselva og gangtraseen.

De mange trærne i området ble en naturlig del av lyssettingen. På bryggen ved Løkketangen var det underholdning under kulturnatten, og Norconsultbygget dannet et flott bakgrunnsteppe.

Norconsult ville skape magi
Elvelangs, den årlige, tradisjonsrike elvevandringen langs Sandvikselva som finner sted under Byfesten, er en magisk opplevelse. Lysdesignerne ønsket å spille videre på denne magien. Trærne foran elven er det første man ser og derfor fikk også disse størst oppmerksomhet med effektbelysningen.

Norconsultbygget ble tåkedis bak eventyrskogen

Trærne ble belyst med ulike farger slik at området skulle oppleves som en magisk eventyrskog. Norconsultbygget fikk et jevnt, nøytralt og hvitt lys som skulle minne om en tåkedis bak eventyrskogen. Tanken var også at den magiske stemningen ved Norconsultbygget skulle invitere publikum til å ta en tur langs stien også her, selv om denne delen ikke var en del av programmet. Til sammen ble det brukt 23 lysarmaturer som var utlånt fra Luminator.

Bak lysinstallasjonen sto Norconsults lysdesignere Lise-Lotte Hartmann og Biljana Obradovic.