Nye Hammerfest sykehus (Illustrasjon: LINK Arkitektur)

Norconsults prosjektteam tildelt byggekontrakt på nye Hammerfest sykehus

Totalentreprenør Consto har signert kontrakt med Finnmarkssykehuset HF og med rådgiverne som skal bistå dem i byggingen av nye Hammerfest sykehus. Prosjektteamet består av Consto, Norconsult, Multiconsult og LINK Arkitektur. Sammen med Sykehusbygg skal de realisere det nye sykehuset i Hammerfest.

Nye Hammerfest sykehus er et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, UiT - Norges arktiske universitet og Hammerfest kommune. Bygget blir på drøye 33 000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus. Byggestart blir sommeren 2020, og ferdigstillelse er satt til 2025.

Etter å ha levert et solid forprosjekt for nye Hammerfest sykehus, er prosjektteamet svært fornøyde med å bli vist fornyet tillit også i byggefasen.

Slagkraftig og kompetent team

– I forprosjektet utviklet vi sammen et slagkraftig og kompetent team. Det er derfor svært gledelig å ha med partene videre i det videre arbeidet med å realisere sykehuset, sier prosjektsjef og ansvarlig for utbyggingen av nye Hammerfest sykehus i Consto, Jens Solvang, og legger til:

– Vi er takknemlig for å ha fått tilliten til å realisere nye Hammerfest sykehus, et veldig viktig prosjekt for hele Vest-Finnmark. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Sykehusbygg.

Ledende aktør innen sykehusplanlegging

Norconsult bidrar med rådgivning og prosjektering innen fagene elektro, IKT, automatisering og VVS. I gjennomføringen av prosjektet drar man nytte av de mange og komplekse sykehusprosjektene som Norconsult har gjennomført og vært sentrale rådgivere på de siste årene, der selskapet har tilført kompetanse innen digitalisering og bærekraftige løsninger. Prosjektet er med på å befeste Norconsults posisjon som en ledende aktør innen sykehusplanlegging i Norge.

– Vi har hatt stort gjensidig utbytte av det tette samarbeidet mellom rådgiver og entreprenør i forprosjektet. Sammen utarbeidet vi et svært solid rammeverk som vi ser frem til å benytte når vi nå skal realisere prosjektet til Finnmarkssykehusets forventninger, og i tråd med de tydelige målene vi har satt for byggbarhet og økonomisk bærekraft, sier Henning Vellene, direktør for Tekniske systemer i Norconsult.

Digital samhandling i prosjektgjennomføringen

Samarbeidspartnerne er lokalisert ulike steder i landet, og teamet vil derfor benytte seg av digitale løsninger for samhandling.

– Vi tar samarbeidet inn i en ny digital dimensjon og vi vil benytte oss av de beste løsningene på markedet for virtuell samlokalisering, sier Jens Solvang.

**

Les pressemelding fra Consto her.

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss