Norconsults Sebastiano Lombardo holder foredrag om grønn innovasjon på Eliaden 1. juni.

Norconsults Sebastiano Lombardo med innovasjonsforedrag på Eliaden

«Grønn innovasjon gir nye muligheter» er tittelen på foredraget Lombardo skal holde under fagmessen Eliaden som går av stabelen ved Norges varemesse på Lillestrøm 31. mai – 2. juni.

Eliaden er Norges største fagmesse for den elektrotekniske bransjen.

Sebastiano Lombardo leder seksjon for Innovasjonsledelse i Norconsult. Foredraget han skal holde under Eliaden dreier seg om hvordan man kan tenke grønn innovasjon i et stort infrastrukturprosjekt. Lombardo vil forklare metoder og prosesser brukt i E39 Rogfast-prosjektet, der Norconsult er en av rådgiverne.

«Innovative løsninger – mulighetenes tid»
Lombardos foredrag inngår som en del av messeprogrammet med tittel «Innovative løsninger – mulighetenes tid». Det er Rådgivende ingeniørers forening (RIF) som inviterer til denne intensive foredragsrekken på over to timer, med foredragsholdere fra flere av RIFs medlemsbedrifter, inkludert Norconsults Lombardo. Temaet er hvilke muligheter og utfordringer den teknologiske endringen medfører for oss i samfunnet. Blant annet vil man få høre hvordan helsehverdagen vil endre seg, hva det grønne skiftet vil bety for den enkelte forbruker og hvordan ny teknologi gir nye forretningsmuligheter for hele bygge- og anleggsnæringen.

Sesjonen finner sted onsdag 1. juni kl. 12 – 14, på Norges Varemesse på Lillestrøm. Påmelding er nødvendig, og kan gjøres på Eliadens websider.

Sebastiano Lombardo er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og har en doktorgrad i strategisk innovasjon (Design og ledelse av kreative prosesser i prosjektering) fra Handelshøyskolen BI.

Last ned invitasjon til Eliaden her.

10 500 medlemmer
RIF jobber for å bedre rådgiverbransjens rammebetingelser politisk, økonomisk og overfor oppdragsgivere. RIF består i dag av ca. 10 500 rådgivende ingeniører fordelt på ca. 185 medlemsbedrifter. Til sammen omsetter medlemsbedriftene for 13,5 milliarder kroner.

Roar Smelhus fra Hjellnes Consult er valgt som ny nestleder i RIF etter Baade-Mathiesen.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss