Norconsults sykkelkompetanse er spredt, med tyngdepunkt i Sandvika og Tønsberg. F.v: Vegard L. Sand, Anders Hartmann, Guro Lundqvist, Sander Dekker, Marit S. Lindseth, Isaak Bashevkin, Vegard Triseth, Christoffer O. Evju.

Norconsults sykkeleksperter setter ny sykkelstandard i Oslo

Når Oslo kommunes nye håndbok for sykkeltilrettelegging offentligjøres denne uken, er det Norconsults sykkeleksperter som har vært kommunens konsulenter og rådgivere i alle faser av prosjektet. Håndboken vekker stor nasjonal interesse.

Denne uken offentliggjøres høringsutkastet på Oslo kommune sin nye håndbok for sykkeltilrettelegging, også kalt Oslostandarden. På oppdrag fra Sykkelprosjektet i Oslo kommune har Norconsults fageksperter innen sykkeltilrettelegging vært rådgivere, og bistått i alle faser og nivåer i prosjektet.

Rådgivningsoppdraget omfatter både utredninger, utforming av løsninger, utforming av selve håndboken og gjennomføring av prosess mot interessenter og aktører. Arbeidet er utført i et tett samarbeid mellom oppdragsgiver og Norconsult, et samarbeid som har vært organisert gjennom et prosjektteam bestående av fageksperter fra begge organisasjoner.

Stor interesse også utenfor Oslo

Oslostandarden er, sammen med den nye planen for sykkelveinettet, den mest sentrale oppfølgingen av Oslo kommunes nye sykkelstrategi. Den nye Oslostandarden skal ligge til grunn for all sykkeltilrettelegging i Oslo de kommende årene. Ettersom håndboken retter seg mot sykkeltilrettelegging i tettbebygde byområder, har arbeidet med håndboken vakt stor interesse og skapt forventninger også i flere byer rundt om i landet.

Spisset sykkelkompetanse

At Oslo kommune valgte Norconsult som rådgiver til oppdraget med Oslostandarden, har sammenheng med den sterke sykkelkompetansen og erfaringen som firmaet har opparbeidet seg de siste årene. Norconsult har jobbet, og jobber med, en rekke omfattende sykkelprosjekter rundt om i landet, også utover Oslostandarden. Norconsult har siden 2014 vært sekretariatet for det nasjonale Sykkelbynettverket, og har gjennomført viktige rådgivningsoppdrag som blant annet tilrettelegging for sykkel i Bygdøy Allé og Thereses gate i Oslo, plan for hovednett for sykkel i Haugesund og sykkelanlegg som del av Bybanen i Bergen. Norconsult er nå også ansvarlig for et omfattende forskningsprosjekt knyttet til syklende og gående i Midtbyen i Trondheim.

Tverrfaglig forankret sykkelmiljø

Å øke andelen fotgjengere og syklister, er viktige mål i den nasjonale transportpolitikken. Dette er også helt avgjørende for å utvikle attraktive byer med et bo- og bymiljø som gjør at folk trives. Sykkelkompetansen i Norconsult er godt forankret i et tverrfaglig miljø med fokus på byutvikling, byliv, transport og næringsutvikling. Selskapets fageksperter på feltet ønsker å være en faglig sterk rådgiver som bidrar til å skape løsninger som får flere til å sykle, samtidig som sykkeltilrettelegging utformes på en måte som bidrar til å styrke bylivet.

Her er noen eksempler på sykkelprosjekter som Norconsult har jobbet med:

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss