Grønlikaia regnes som det siste store utbyggingsområdet i Bjørvika, og blant de største byutviklingsprosjektene i hovedstaden. Norconsult er valgt som partner for videreutviklingen av delområdet kalt Buffersonen.

Norconsults team skal utforme Buffersonen på Grønlikaia i Oslo

Hav Eiendom og Oslo Havn har innstilt Fjordgartneren som illustrasjonsprosjekt for Buffersonen på Grønlikaia. Det er Norconsult, sammen med Urbaniq som står bak konseptet.

Grønlikaia regnes som det siste store utbyggingsområdet i Bjørvika, og blant de største byutviklingsprosjektene i hovedstaden. Norconsult er valgt som partner for videreutviklingen av delområdet kalt Buffersonen, som ligger helt sør på Grønlikaia.

I første omgang ble Norconsult med Urbaniq prekvalifisert som ett av 16 team blant hele 118 søkere for å delta i konkurransen. Av disse er nå fem team valgt ut til å utforme ulike deler av området. En tverrfaglig evalueringskomité ble satt sammen for å sikre best mulig vurdering av forslagene. Komitéen har bestått av både interne medlemmer fra Hav eiendom og Oslo Havn, samt eksterne eksperter med bred faglig kompetanse.

Hav Eiendom og Oslo Havn har gjennomført en omfattende medvirkningsprosess i forkant av konkurransen for å undersøke hvordan de offentlige rommene i prosjektet best kan utnyttes, slik at den nye bydelen blir både inkluderende og levende. Videre har det vært viktig å jobbe med landskapet både over og under vann for å best skape et byområde i sosialt og økologisk samspill med fjorden.

– For å løse denne komplekse, tverrfaglige byutviklingsoppgaven har vi vært avhengig av et tett samarbeid mellom eksperter innen både landskapsarkitektur, arkitektur, havn og miljø. Vi har brukt Norconsults sterke tverrfaglige kompetanse til å komme opp med helhetlige løsninger, og vi er svært glade for at verdien av dette er synlig for Hav Eiendom og Oslo Havn, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Bærekraftige, tverrfaglige løsninger

For Norconsult har konseptet Fjordgartneren vært en spennende utfordring med å skape fremtidens bærekraftige løsninger i kystlandskapet. Tradisjonell norsk kystbyggekunst, fjæresone, kunstige øyer og etablering av naturlig rensefilter for vann, er noen av de viktige bestanddelene i konseptet. Det er landskapsarkitekt Kjetil Espedal fra Norconsult som har ledet det sterke tverrfaglige teamet bak konseptet Fjordgartneren, i tett samarbeid med Sissel Engblom fra Urbaniq.

Fjordgartneren er fremtidsrettet og et eksempel på et prosjekt hvor man gir naturen et større spillerom. Forslaget ble rost for å vektlegge naturrestaurering, fordeling av tilgjengelig og utilgjengelig natur på øyene og det å ta tilbake fjæresonens viktige biologiske verdi til Oslo indre havn. Det ble også trukket frem arkitekturen som historieforteller og identitetsbærer, i stedet for signalbygg.

– Prosjektet ligger på øverste hylle når det gjelder landskapsarkitektur i bysammenheng i vår fagstand. Å utforme landskap i flere dimensjoner, både over og under vann, samt sikre både brukervennlige og bærekraftige løsninger nå og for fremtiden, er en fantastisk spennende utfordring som vi har gått løs på med en enorm iver, sier Kjetil Espedal.

Samarbeider med trio

Norconsult har fått invitasjon til samtale om å være med og utvikle et illustrasjonsprosjekt som grunnlag for planforslag med konsekvensutredning. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid mellom Hav Eiendom, Oslo Havn og deres fagkyndig Rodeo arkitekter. Arbeidet vil starte opp i mars, og et ferdig innsendt planforslag skal etter planen sendes til Plan og bygningsetaten (PBE) i årsskiftet 2023/2024.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss