Thomas Potter (t.h.) fra Norconsult er vinner av den første Nordic Light Rail Prize. (Foto: Sandy McCarley)

Nordic Light Rail Prize 2016 til Norconsults Thomas Potter

Sivilingeniør Thomas Potter fra Norconsult er tildelt Nordic Light Rail-prisen 2016 for sin innsats med å realisere Bybanen Bergen Light Rail, og for sine rådgivende aktiviteter til andre bybanesystemer i de nordiske landene.

Prisen ble delt ut på Light Rail Day i Bergen tidligere denne uken av Hordalands fylkesvaraordfører, Pål Kårbø. Det er åttende året Light Rail Day arrangeres, og første gang Nordic Light Rail Prize deles ut.

Mottok prisen for sin innsats for Bybanen

Thomas Potter mottok prisen for sin solide innsats for å realisere Bybanen, der han var ansatt som Teknisk sjef og prosjektleder i perioden 2001 – 2012, før han gikk tilbake til Norconsult som seniorrådgiver innen plan og samferdsel. Han arbeidet i Vestnorsk Plangruppe / Norconsult fra 1995 til 2001, og var oppdragsleder for konsekvensutredning og kommunedelplan for Bybanen.

Nordic Light Rail Prize deles ut til en pionér innen Light Rail-systemer i de nordiske landene, eller til en person som har utmerket seg spesielt med sitt arbeid for Light Rail, noe som inkluderer både trikker og t-baner. Prisen er en anerkjennelse av det omfattende arbeidet som pionérer og foregangsfigurer innen Light Rail har lagt ned for å realisere slike prosjekter, og skal sikre at disse personene og deres innsats ikke glemmes når prosjektene står ferdig.

Light Rail Day er den ledende konferansen for bybanene i Skandinavia. Vinneren av Nordic Light Rail Prize mottar en sjekk pålydende 5000 euro som i sin helhet skal gå til en student som for tiden arbeider med et bybaneprosjekt. Prisvinner Thomas Potter er med på å peke ut denne studenten i år. Prisen er sponset av Norconsult, Sweco, Rejlers, Cowi og BBR.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss