Satser sammen mot arkitekturtoppen: F.v.: Per Kristian Jacobsen, Eskild Andersen, Gudmund Stokke, Bård S. Hernes. (Foto: Nordic – Office of Architecture)

Nordic – Office of Architecture og Norconsult satser sammen mot arkitekturtoppen i Norden

Norges største arkitektkontor får Norges største rådgivingsselskap som hovedeier. Norconsult og Nordic – Office of Architecture vil sammen løse de største arkitektur- og planleggingsoppgavene i Norden.

Nordic – Office of Architecture er arkitektene bak blant annet Gardermoen, St. Olavs Hospital og regjeringskvartalet. Nå blir Nordic en del av Norconsult-konsernet, men skal utvikles videre som eget selskap og varemerke. Norconsult kjøper 90 prosent av aksjene. Nordic – Office of Architecture fortsetter med samme ledelse, og 11 partnere på eiersiden. Det skjer heller ingen endringer i Norconsults organisasjon som følge av transaksjonen.

– Selskapene utfyller hverandre godt, og med Norconsult får vi det vi det vi trenger for å videreutvikle en stor og langsiktig kvalitetskultur. Vi skal ha Norden som hjemmemarked og plattform for store, internasjonale oppdrag. Sammen blir vi enda sterkere i markedet, og bedre rustet til å møte det digitale skiftet i vår sektor. I sum gir dette bedre utviklingsmuligheter for alle arkitektene og rom for å skape fremragende arkitektur, sier styreleder og faglig leder Gudmund Stokke i Nordic – Office of Architecture.

Norconsult og Nordic – Office of Architecture har samarbeidet på en rekke prosjekter, som flyplassene Gardermoen og Flesland, LHL-sykehuset og sykehusene Førde og Aker.

– Vi viderefører Norconsults allerede sterke satsing på arkitekturfagene, og styrker nå begge selskapenes konkurransekraft. For oss var Nordic det åpenbare valget. De har solid kompetanse og en kultur som passer godt med vår. Sammen kan vi tilby solid, nordisk tverrfaglig kompetanse og erfaring innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Nordic – Office of Architecture har 170 medarbeidere i Oslo, København og London. Norconsult har 3 350 medarbeidere ved 93 kontorer i Norge og internasjonalt. Transaksjonen er planlagt gjennomført før sommeren, forutsatt godkjenning fra Konkurransetilsynet.

**

Kontakter:

Norconsult
Leder for marked og kommunikasjon Hege Njå Bjørkmann, e-post hege.nja.bjorkmann@norconsult.com, telefon 911 85 029

Nordic – Office of Architecture
Styreleder og faglig leder Gudmund Stokke, telefon 909 95 148
Administrerende direktør Eskild Andersen, telefon 996 03 377

Kontaktpersoner

Hege Njå Bjørkmann

EVP Communication and brand

Kontakt oss