Illustrasjonsfoto: Norconsult

Norges første store totalentreprise ferdig tre måneder før tiden

Norconsult har prosjekt strekningen E18 Tvedestrand - Arendal for AF-Gruppen, som åpner tre måneder før tiden.

Høy tverrfaglig kompleksitet

Jørn Arild Sæther har vært oppdragsleder for Norconsult i prosjektet.

– Prosjektet og organisasjonen vår har hele veien vært preget av positivitet og et ønske om å hjelpe AF Gruppen til best mulig resultat. Vi har klart å løfte oss stadig høyere, etter hvert som tempoet og den tverrfaglige kompleksiteten har økt. Hver enkelt medarbeider har stått på dag ut og dag inn for å drive dette nybrottsarbeidet framover, i den første store totalentreprisen innenfor samferdsel, sier Sæther, som også trekker frem at AF Gruppen og Norconsult har lært svært mye av hverandre gjennom god daglig samhandling.

– Samtidig har oppdraget satt en ny standard innenfor BIM og digital planlegging. Dette hadde ikke vært gjennomførbart uten gode modeller tilpasset fremdriften på anlegget, sier Sæther.

– Vi har hatt god flyt gjennom hele prosjektet, og vi så i høst at vi kunne ligge an til en tidligere åpning av prosjektet enn det som lå inne i planene. Vi lanserte denne ideen for Nye Veier – og vi har nå posisjonert prosjektet for en åpning tre og en halv måned før tiden, sier prosjektleder Erik Frogner i AF Gruppen til Byggeindustrien.

Veien skulle etter den opprinnelige planen åpnes i oktober 2019, og åpner nå altså mer enn tre måneder tidligere.

 

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss