Hydro 2
Norconsult utfører flere deloppdrag for Hydro. Et eksempel er Møsvatn (bildet), der Norconsult tidligere har gjennomført ny flomberegning, revurdering av damanlegget og rådgivning i forbindelse med forsterkning av overløpsterskel samt bygging av nye tappelukearrangementer i de to tappetunnelene.

Hydro og Norconsult inngår ny rammeavtale

Hydro og Norconsult har inngått en ny rammeavtale på teknisk rådgivning knyttet til fornybar energi og industri. Dette gir Norconsults rådgivere mulighet til å jobbe med en portefølje av spennende oppdrag i en rekke fagdisipliner.

I flere år har Hydro og Norconsult hatt rammeavtaler innen teknisk rådgivning knyttet til fornybar energi og industri. Når Hydro nå inngår nye rammeavtaler, er Norconsult nok en gang med og plukket ut som tverrfaglig rådgiver.

Anerkjennelse

Hydro er gjennom sine virksomheter til stede i en rekke markedssegmenter for aluminium, metallgjenvinning og fornybar energi, der målet er å bygge virksomheter og partnerskap for en mer bærekraftig fremtid. Selskapet har rundt 33 000 ansatte fordelt på 40 land.

Rammeavtalen som inngås mellom Norconsult og Hydro, sikrer Hydro og datterselskapene kapasitet og kompetanse, samtidig gir den Norconsults rådgivere mulighet til å jobbe med en portefølje av spennende oppdrag i en rekke fagdisipliner.

– Det er en anerkjennelse av Norconsults leveranser at vi inngår en ny rammeavtale med Hydro. Hydro er i en særklasse i Norge som både et stort nasjonalt kraftselskap og samtidig et internasjonalt ledende industrikonsern. Dette gjør Hydro til et spesielt spennende selskap for en tverrfaglig rådgiver som Norconsult, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør for Fornybar energi i Norconsult.

Avtalen dekker fornybar energi og industri, samtidig inkluderer den Norconsults norske kontorer.

For ytterligere informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. første kvartal 2024)