Første amanuensis II: Tor Håkonsen (t.v.) ansettes i 20% stilling på NTNU. Foto: Elin Eike Worren.

NTNU ansetter VA-ekspert fra Norconsult

Norconsult inngår avtale med NTNU som ansetter Ph.D. Tor Håkonsen fra VA-divisjonen i 20% stilling på Institutt for Bygg- og miljøteknikk.

Tor Håkonsen vil inngå i instituttets vanngruppe sammen med kjente navn innen fagmiljøet som Sveinung Sægrov og Stein Østerhus for å styrke undervisningen på masterstudiet i VA-teknikk. Håkonsen vil delta i vanngruppens øvrige forskningsaktiviteter, primært innen vannbehandling, vannkvalitet og renseteknikk. NTNU styrker dermed sin kapasitet og faglige posisjon, og knytter undervisningen tettere opp til næringslivet. Håkonsens viktigste bidrag vil være praktisk anvendbar erfaring fra vannbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er spennende å lære studentene om metoder som vinner frem internasjonalt, men som i mindre grad har nådd Norges grenser. Behovet for å tenke nytt har aldri har vært større. Det er viktig med kompetente studenter som ser helheten i verdikjeden til de materialer vi benytter oss av, og de ressursene i vannet vi håndterer. I tillegg ønsker jeg å inspirere slik at studentene ser hvor gøy det kan være å bygge vann- og avløpssystemet i landet, sier Håkonsen.

Tor Håkonsen er ekspert på vannrensing og er en godt kjent i Norsk Vannbransje gjennom snart 25 år som rådgiver, forsker og entreprenør. Han har doktorgrad i vannrensing og desinfeksjon av vann, og arbeider mye med ulike utfordringer knyttet til bærekraft og innovasjon.

Ansettelsen på NTNU er en 20% stilling, og Håkonsen fortsetter samtidig som faglig leder for vannbehandling og renseteknikk i Norconsult.

Sterke bånd til NTNU

Divisjonsdirektør for vann og avløp, Tom Baade-Mathiesen, forteller at Norconsult i mange år hatt et tett og godt samarbeid med NTNU:

– Norconsult har et av Norges største fagmiljø på vann, og vi ønsker å ta vår del av ansvaret med å utvikle bransjen fremover. Norconsult har sterke bånd til NTNU og rekrutterer årlig mange studenter fra universitetet. Med Tor Håkonsen som ansatt her, får vi et verdifullt kontaktpunkt inn mot fagmiljøet og en veldig viktig rekrutteringsarena, sier divisjonsdirektør for Vann og avløp i Norconsult, Tom Baade-Mathiesen.

***

Om Tor Håkonsen:

Håkonsen var med på å innføre membranfiltrering til Norge på 90 tallet, har stått bak utvikling av flere nye metoder for miljøvennlig vannrensing, og har vært aktiv i utvikling av nye standarder og veiledere i vannbransjen. I dag sitter han i styringsgruppen i forskningsprosjektet Recover som utvikler metoder for gjenvinning av næringsstoffer fra avløpsvann, og som leder for prosjektering av anlegg for biogass. Håkonsen er også leder for Driftsassistansen for VA på Romerike.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss