Ny direktør i Norconsult

Kjetil Ruud er ny direktør for divisjon Bygg og anlegg og region Nord i Norconsult fra 1. april 2015.

Kjetil Ruud har vært ansatt som seksjonsleder for seksjon Nærings- og institusjonsbygg på Bygg og Anlegg-seksjonen i Norconsult fra 2006. Ved siden av å være seksjonsleder, har han også jobbet med tverrfaglige oppdrag - både som sentral oppdragsleder og fagansvarlig. I tillegg har han blant annet vært benyttet som intern foreleser i oppdragsledelse.

Ruud er utdannet sivilingeniør fra NTH Bygg- og anleggslinjen i 1986 og begynte sin yrkesaktive karriere i Siv.ing Elliott Strømme. Der jobbet han først jobbet 4 år i Techno Cad og deretter 1 år på bruseksjonen. Fra 1992 til 2006 var han ansatt i Hjellnes Cowi, nå Hjellnes Consult. Der jobbet han med næringsbygg, bruer og offshore og var også seksjonsleder for PA-seksjonen en periode.

Kjetil Ruud overtar stillingen etter Stein Tidemann som trer ut av lederstillingen i tråd med Norconsult sin interne aldersgrense for ledere.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss