Innspilling av Prosjektkontoret. Fra venstre: Konsernjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, Christian Kamhaug og Hege Njå Bjørkmann.

Ny episode av Prosjektkontoret – samtale med konsernsjef Per Kristian Jacobsen

I den siste episoden av Prosjektkontoret før vi tar sommerferie, snakker vi med Norconsults konsernsjef, Per Kristian Jacobsen. Etter seks år i konsernsjefstolen, gir han stafettpinnen videre til Egil Hogna høsten 2020. I podcasten snakker Jacobsen blant annet om Norconsults og rådgiverbransjens utvikling, koronasituasjonen og sine egne fremtidsplaner.

Jacobsen liker ikke tittelen «avtroppende konsernsjef», for jobben som konsernsjef er ifølge ham helt binær: Enten er man konsernsjef, eller så er man det ikke. Det finnes ikke noe midt imellom, og derfor har han ingen planer om å trappe gradvis ned før han gir seg som leder for selskapet som har vært en vesentlig del av livet hans de siste 15 årene, først som styreleder og senere som konsernsjef.

– Det har vært en ære og et privilegium å lede så mange dyktige mennesker. Til tross for en enorm vekst de siste 15 årene, har vi klart å beholde en bedriftskultur som gjør det mulig for folk å vokse i selskapet, både faglig og som mennesker. Norconsult er et godt sted å være, det er noe av det jeg er aller mest stolt over å ha vært med på å skape, sier Jacobsen.

Om koronasituasjonen
Da Norge og Norconsult stengte ned i mars, flyttet de aller fleste av Norconsults medarbeidere over på hjemmekontor. På et par dager gikk selskapet fra å ha over 50 kontorer i Norge, til rundt regnet 3000 hjemmekontorlokasjoner. Noen med, og noen uten barn på hjemmeskole eller i hjemmebarnehage. Det var en situasjon ingen hadde vært borti før.

– Kriser har vi opplevd tidligere, men ingenting som dette. I starten var situasjonen preget av stor usikkerhet, og vi måtte ta raske avgjørelser for å sikre liv og helse, og selskapets overlevelses- og konkuranseevne på sikt. Medarbeiderne har gjort en enorm innsats og levert langt over det man kunne forvente i en slik situasjon. Det er bare å ta av seg hatten for den stå-på-viljen som er utvist. Og det gir også resultater. Vi har klart å levere på oppdrag og på det økonomiske. Men, vi ser – og det sier både kunder og medarbeiderne – at selv om det fungerer fint å jobbe digitalt, så mister vi noe på kreativitet og samhandling når vi over tid ikke sitter fysisk sammen og løser oppgavene. Det skal vi adressere fremover, for det er ikke langsiktig bærekraftig, sier Jacobsen.

Om bransjens utvikling
Selv om mye har skjedd både i Norconsult og i rådgiverbransjen på halvannet tiår, er det fremdeles mye som er som før. Rådgivende ingeniører lever av å selge timer, og bransjen har i liten grad blitt utfordret av billigere utenlandsk arbeidskraft eller av robotisering.

– Den største endringen er digitaliseringen av bransjen. Det er et paradoks at samtidig som vi har fått kraftigere dataprogrammer, automatiserte prosesser og maskinlæring, har antallet rådgivende ingeniører økt. Nye og kraftige verktøy hjelper oss i arbeidshverdagen, men oppgavene har blitt flere, mer tverrfaglige og mer komplekse, og kompleksiteten øker raskere enn verktøyene blir kraftigere. Derfor har ikke disse kurvene krysset hverandre. Ennå. Men det vil nok til å skje om ikke altfor lenge. Og da blir det å gi gode, velbegrunnede råd til de som skal bygge, det aller viktigste, sier Jacobsen.

Om fremtidsutsiktene

Per Kristian Jacobsen er klar på at når han gir seg i Norconsult, skal han ikke inn i en ny topplederstilling i et annet selskap.

– Nei, da kunne jeg jo ha blitt værende i den jobben jeg har – Norconsult er et fantastisk selskap å lede. Jeg har tenkt å fortsette å jobbe, men ikke like mye som jeg har gjort de siste 40 årene, avslutter Jacobsen.

Vil du høre hele intervjuet med Per Kristian Jacobsen?

Lenke til episode her: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/en-samtale-med-konsernsjefen

Mange spennende episoder etter sommeren

Norconsults podcast, Prosjektkontoret, ble lansert i mars 2020, og er den eneste norske podcasten fra rådgivende ingeniører. Podcasten tar sommerferie i juli, men kommer sterkt tilbake etter ferien.

– Vi har mange spennende temaer som vi skal diskutere til høsten. Episoder om for eksempel lysdesign, Scan to BIM, solenergi, byplanlegging og brannsikkerhet er enten i produksjon eller under planlegging. Det er bare å glede seg til podcasthøsten, sier Hege Njå Bjørkmann, leder for marked, kommunikasjon og strategifasilitering i Norconsult.

Prosjektkontoret er tilgjengelig i de fleste podcastspillere og på norconsult.no/podcast