Christoffer Strande skal lede konsulentavdelingen i Norconsult Informasjonssystemer AS i en tid med stor vekst for selskapet.

Ny leder for konsulentvirksomheten i Norconsult Informasjonssystemer

Christoffer Strande har over 12 års erfaring fra IT-ledelse, nå skal han lede Norconsult Informasjonssystemers konsulentavdeling inn i en tid med vekst, hvor selskapet skal ta en sterkere posisjon i markedet. Strande tiltrådte stillingen den 1. mai og inngår i selskapets ledergruppe.

– Norconsult Informasjonssystemer er inne i en veldig spennende periode der vi rigger oss for videre vekst, og denne fasen ønsker jeg å ta del i, sier Christoffer Strande.

Fra InfoCare til Norconsult Informasjonssystemer

– Selskapet har en ambisiøs strategi med bærekraft, digitalisering og samarbeid som tydelige grunnpilarer, noe som passer mitt interessefelt og kompetanseområde svært godt. Derfor var dette rett og slett en perfekt tid å komme inn i selskapet på, og en mulighet jeg ikke kunne si nei til, sier Strande.

Strande kommer fra stillingen som direktør for forretningsutvikling i InfoCare. I tillegg til spisskompetanse innen ledelse har han bred erfaring fra ulike industrier som IT, olje og gass og maritim. Tidligere har han jobbet i store organisasjoner som Hewlett-Packard, Det Norske Veritas og Accenture. Strande har en Executive MBA i toppledelse fra BI, samt en bachelorgrad i industriell økonomi fra University of Teesside i England.

– Norconsult Informasjonssystemer og Norconsult har samlet sett en dyp og variert kompetanse på tvers av organisasjonen, dermed har vi en helt annen bredde enn tradisjonelle IT-konsulentselskaper. Ved å knytte ekspertisen innen fagområder som eiendom og infrastruktur opp mot den nyeste IT-kompetansen i maskinlæring, kunstig intelligens, robotisering (RPA), IT- sikkerhet, systemutvikling og UX- design, er vi rigget godt for å nå enda bredere ut mot markedet fremover, sier Strande.

De seneste 12 årene har Strande jobbet mye med endringsledelse, kommersiell ledelse, strategi, merkevarebygging og tjenesteutvikling i IT-bransjen. Nå ser han frem til å lede en konsulentavdeling som skal ta en enda sterkere posisjon.

– Digitalisering er et bredt begrep og noe som alle bedrifter må forholde seg til. I bransjene vi jobber med, blir det enda viktigere å synliggjøre hva det betyr og vise gevinstene av god digitalisering. Norconsult Informasjonssystemer er perfekt posisjonert til å gjøre nettopp dette, sier Strande.

– I tillegg til den faglige kompetansen er Norconsult Informasjonssystemer bygget på solide selskapsverdier og et dynamisk og veldig godt arbeidsmiljø, legger han til.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss