Sandvika fjordpark, også kjent som Kadettangen, ble laget med overskuddsstein fra E16. optimal utnyttelse av overskuddsmasser gir økonomiske og miljømessige besparelser.

Ny podcast: Bærum Ressursbank – fra gråstein til gull – vi kan spare milliarder på bedre massehåndtering

Dårlig ressursutnyttelse gir høyere kostnader og høyere utslipp enn nødvendig. I over fem år har Bærum Ressursbank jobbet for bedre massehåndtering.

Under Arendalsuka 2022, nærmere bestemt tirsdag 16. august, er Bærum Ressursbank, sammen med Norconsult og Grønn Byggallianse, initiativtaker til arrangementet «Fra gråstein til gull – vi kan spare milliarder på bedre massehåndtering».

I forkant av arrangementet har Norconsult laget en podcast om temaet. I studio har vi fått med oss Tore Gulli, prosjektdirektør i Bærum kommune og prosjekteier i Bærum Ressursbank, og Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektdirektør Samferdsel i Norconsult og prosjektleder i Bærum Ressursbank.

Store prosjekter

Bærum Ressursbank tar utgangspunkt i ressurspyramiden; mest mulig gjenbruk, minst mulig deponering.

For ti år siden var det få som snakket om bærekraft i store infrastrukturprosjekter og overskuddsmasser ble sett på som avfall. Da Bærum kommune så at det ville komme en rekke større infrastruktur-prosjekter i regionen, med en rekke tuneller, ble Bærum Ressursbank etablert for å fremme en god næringsmessig og miljømessig utnyttelse av overskuddsmassene.

– I Bærum Ressursbank har vi beregnet at hvis man hadde fått til optimal utnyttelse av massene, så kunne seks store infrastrukturprosjekter i og rundt Bærum kommune gitt hele fire milliarder kroner i besparelser, sier Dunham.

Prosjektene representerte mange muligheter for kommunen, men også en rekke utfordringer med de enorme steinmassene.

– Vi ønsket å etablere et samarbeid på tvers av prosjektene samt mellom offentlige og private aktører, i bunn og grunn alle som hadde interesse og lyst til å bidra for å se på mulighetsrommet som disse byggeprosjektene representerer, sier Gulli.

Norconsult med fra start

Bærum Ressursbank er ikke er en fysisk ressursbank, selv om det var den opprinnelige planen. I dag går mye av jobben ut på å hjelpe prosjekter, kommuner, fylkeskommuner og entreprenører med å finne løsninger på hvordan stein og overskuddsmasse kan brukes på en mest mulig bærekraftig måte, forteller Dunham.

Norconsult har vært med helt fra etableringen av Bærum Ressursbank, og i dag bidrar rådgiverne med en bred faglige støtte innenfor blant annet vei, anleggsteknikk, vann, miljø og klima.

Bærum investerer en god del penger og ressurser i Bærum Ressursbank, i tillegg har prosjektet mottatt støtte fra Miljødirektoratet. I juli 2022 ble det også kjent at Miljødirektoratet støtter prosjektet med 12 millioner kroner.

– Bærum kommune har en administrasjon og politikere med evne og vilje til å være med på et slikt prosjekt, selv om det går langt utover de formålspålagte oppgavene som en kommune har, sier Gulli.

– Dette har stor betydning for kommunen, så da må vi arbeide for å maksimalisere nytteverdien for kommunen og minimere belastningen. Det er ikke noen gladsak for noen kommuner å ha mange lastebillass nær skoleområder eller eldresentre, legger Gulli til.

Arendalsuka 2022

God samhandling har gitt resultater. For eksempel Sandvika fjordpark, også kjent som Kadettangen, ble laget med overskuddsstein fra E16-anlegget og er blitt et fantastisk samfunnsgode i hele regionen. Over 800 000 besøkte området sommeren 2021.

Under arrangementet på Arendalsuka skal massehåndtering debatteres av Siri G. Staalesen (Ap) og Rasmus Hansson (MDG). I tillegg stiller ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog (H), Gina Ytterberg, bærekraftsleder i Statens vegvesen, Eirik Wraal, direktør Energi & Miljø og Bygg, Samfunnsansvar i AF Gruppen samt Morten Nordskag, spesialrådgiver politikk og kommunikasjon i Grønn Byggallianse.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss