Innspilling av podcast i Mjøsparken. (F.v.): Morten Quist-Hanssen (Norconsult), Jørn Strand (rådmann i Ringsaker kommune), Christian Kamhaug (Norconsult). (Foto: Ann Katrin Hansen/ Norconsult)

Ny podcast: Mjøsparken – Ringsakers x-faktor

Mjøsparken er Innlandets mest populære offentlige friområde, og inviterer til aktivitet og varierte opplevelser i strandsonen. Slik har det ikke alltid vært. Den nedlagte, gjengrodde industritomten i Brumunddal har på få år gjennomgått en fullstendig og svært imponerende transformasjon. I denne utgaven av Prosjektkontoret snakker vi med to som har vært sentrale i utviklingen av parken.

Gjester er Jørn Strand, rådmann i Ringsaker kommune og Morten Quist-Hanssen, seniorrådgiver ved Norconsults kontor på Hamar.

Strålende mottakelse fra publikum

Ringsaker kommune hadde lenge hatt en drøm om å åpne området for publikum og knytte Brumunddal tettere til Mjøsa. Med byggingen av ny E6 langs Mjøsa ble det mulig å gjøre drømmen til virkelighet. Sammen med Statens vegvesen, Statsforvalteren og Direktoratet for naturforvaltning, kjøpte kommunen eiendommen fra Norske Skog, og aktørene fordelte området mellom seg.

– Da området ble omregulert til friområde hadde vi mulighet til å lage noe som kunne bli et gode for alle – både de som bor i kommunen og for tilreisende med bil eller båt. Her er det rom for både aktivitet og ro for alle aldersgrupper. Publikums tilbakemeldinger har vært strålende, og Mjøsparken fremstår i dag som et attraktivt turmål og rekreasjonsområde, slik vi i kommunen håpet på. Den er på mange måter Ringsakers x-faktor, sier rådmann i Ringsaker kommune Jørn Strand.

Mjøsparken har i dag områder for lek og aktivitet for folk i alle aldre. Det er sparkesykkel- og skateanlegg, basketballbane, bordtennisbord og sandvolleyballbane for de aktive. Petanquebane, Mjøspromenade og sansehage med blomster og lukter for de eldre, og lekepark med mini-zipline, sand- og vannlek samt klatrestativer for barn. Det er også etablert en flott badestrand med brygge samt badebinge tilrettelagt for de med nedsatt funksjonsevne. For familier som vil tilbringe hele dagen i parken finnes det grillplasser, toalettbygg, ladestasjon for el-sykler, benker og solsenger. De som ikke har med egen mat, finner et rikt utvalg på serveringsstedet City Mjøsparken. I tillegg er det nylig etablert en minigolfbane.

Et stort og komplisert prosjekt
Mjøsparken har vært et komplekst og stort tverrfaglig oppdrag. Gjennom tett og god dialog har Norconsult, sammen med Ringsaker kommune, drevet idéutviklig av parken. Et av fortrinnene har vært god lokalkunnskap og smidighet med tanke på kundens ønsker. Gjennom solide 3D-illustrasjoner og modeller har det vært mulig å visualisere løsninger for kunden tidlig, noe som igjen har resultert i konkrete bestillinger av detaljprosjektering.

– Parkens omfang og delområder krevde mye av landskapsarkitektene. De skulle skape ulike rom for aktivitet og for ro, og opplevelser for folk i alle aldre – og samtidig sikre en helhet i tråd med konseptet. Oppdraget var å skape et trekkplaster – ikke bare for Brumunddals innbyggere, men også for tilreisende, forteller Morten Quist-Hanssen, senior prosjektleder ved Norconsults kontor på Hamar.

I tillegg til dyktige lokale landskapsarkitekter hadde kommunen et ønske om å hente inn landskapsarkitekter fra andre områder med andre erfaringer, slik at de kunne utfordre hverandre, men samtidig ivareta det historiske og lokale. Noen av landskapsarkitektene som var med på Mjøsparken har senere vært viktige i utviklingen av Operastranda og Røa Torg i Oslo, hvor sistnevnte ble kåret til Årets bylivprosjekt 2021 i hovedstaden. Utover mer vanlige tekniske fag som vann og avløp, elektro, VVS, bygg og vei, var det også behov for flere spesialfag som arkitektur, lysdesign, miljørådgivning, bruteknikk og havneteknikk.

– Her har det vært godt samarbeid mellom flere Norconsultkontorer og det er trygt å vite at vi har kompetanse på så å si alle fagfelt og at vi jobber godt sammen som team til det beste for kunden, avslutter Morten Quist-Hanssen.

I tillegg til alle aktivitetene som allerede finnes i parken, bygger kommunen nå et stort amfi som både skal fungere som støyskjerming mot E6 og være en plass for teater og konserter. Dette skal stå ferdig sommeren 2022.

**

Du finner denne episoden av Prosjektkontoret her: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/mjosparken

Prosjektkontoret er Norconsults podcastserie som går i dybden på fagfelt og prosjekter Norconsult jobber med. Alle episodene finnes på norconsult.no/podcast