Tidlig i mars ble Prosjektkontoret om bruer spilt inn. Fra venstre: Henrik Skyvulstad, Hege Njå Bjørkmann, Andreas Bratlie og Christian Kamhaug. (Foto: Norconsult)

Ny podcastepisode fra Norconsult: Norge i verdenstoppen på bruteknologi

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder brukompetanse, og Norconsults bruingeniører har en rekke kjente, norske bruer på referanselisten: Hardangerbrua, Trysfjordbrua og den kommende Bjørnafjorden flytebru er bare noen av de mange bruene som Norconsult har prosjektert.

I den sjette episoden av Prosjektkontoret snakker vi med bruingeniørene Andreas Bratlie og Henrik Skyvulstad i Norconsult. De forteller om ulike brutyper, materialvalg, teknologi og konstruksjonsmetoder - og om bruer de selv er fascinert av. Episoden gir et godt innblikk i prosessene bak bruenes tilblivelse, hvilke hensyn byggherrer må ta og hvilke utfordringer dagens bruingeniører møter i sin arbeidshverdag.

En ener på betongbruer

– Jeg bygget bruer av LEGO som liten, og bruer har alltid fascinert meg. Askøybrua i Bergen er min favoritt. Den er estetisk flott, og som ingeniør ser jeg også de faglige utfordringene som har ligget til grunn for byggingen. I Norge bygges det svært mange bruer, så vi har mye å gjøre, sier Andreas Bratlie.

Både geografi, terreng og eventuell spennlengde er med på å avgjøre om det skal bygges bru fremfor tunnel, og dette legger også føringer for hva slags type bru som kan bygges. Materialvalg avhenger igjen av brutype, størrelse og til dels ønsker fra byggherren. I Norge bygges de aller fleste bruer i dag i betong.

– Betong gir størst fleksibilitet og tilpasningsmuligheter. Norge sitter på enormt mye betongkompetanse, blant annet fra offshore-industrien. Dette har gitt oss en verdensledende posisjon innen konstruksjon av betongbruer. Ingen andre land i verden lager så lange og slanke bruer i betong som oss, sier Henrik Skyvulstad.

Verdens lengste flytebru

Særlig Bjørnafjorden flytebru, en del av fergefri E39, trekker Skyvulstad frem som en bru som vekker internasjonal oppmerksomhet. Når den mer enn fem kilometer lange flytebrua etter planen står ferdig mot slutten av 2020-tallet, blir det den klart lengste flytebrua i verden – mer enn fire ganger så lang som dagens lengste. Norconsults brumiljø har vært involvert i to faser med konseptutredning av flytebru i dette grensesprengende prosjektet.

Vil du høre mer om bruer?

Her kan du laste ned denne episoden av Prosjektkontoret: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/episodes/bruer