Rådgiverne Artemis Valanis og Erik Gustafson (bilde) er gjester i Prosjektkontoret, der de forteller om bruk av ScanToBIM. (Foto: Norconsult)

Ny podcastepisode fra Norconsult: ScanToBIM

Digitalisering er et av Norconsults tre strategiske satsingsområder, og selskapets rådgivere tar i bruk stadig flere digitale verktøy og metoder i prosjektgjennomføringen. Foruten nye måter å samarbeide på, gir dette svært presise datagrunnlag til bruk i prosjekteringen. ScanToBIM er en metode som sikrer nettopp dette.

For vellykket planlegging, -gjennomføring, og -kontroll av digitale prosjekter, kreves svært detaljert input til BIM-modellen (Bygningsinformasjonsmodellering), i form av presis dokumentasjon av prosjektområder og -objekter. ScanToBIM er en metode der man ved bruk av ulike typer sensorer, som for eksempel laser, lager presise, digitale modeller av fysiske objekter.

Nettopp ScanToBIM er tema i denne ukens podcast fra Norconsult, der Norconsults ScanToBIM -rådgivere Artemis Valanis og Erik Gustafson tar et dypdykk i mulighetsrommet som metoden gir.

Øker kvaliteten på datagrunnlaget

Moderne og kraftig laserscanning gjør det mulig å gjenskape nøyaktige modeller av både interiør og eksteriør av både bygg og anlegg, og dette gjøres både raskt og effektivt. Bruk av ScanToBIM sikrer prosjektet i alle faser, og gir et nøyaktig og svært realistisk datagrunnlag.

Metoden kan brukes for å skaffe grunnlag til alle type prosjekter, både nybygg, rehabilitering og innen forvaltning, drift og vedlikehold. I tillegg til innsyn i «as-built», gir ScanToBIM fullstendig kontroll i alle faser, reduserer sjansen for feil og uforutsette kostnader, og gir bedre muligheter for å løse de aller vanskeligste utfordringene.

Sikrer kvalitet i prosessen

3D-scanning kombinert med høyoppløste bilder, dronefotografering og drone-fotoscanning, fotogrammetri, håndholdt scanning og tradisjonell landmåling, er noen av metodene som tas i bruk for å dokumentere prosjektområder og -objekter når man benytter seg av ScanToBIM.

– Vi bruker ulike typer sensorer, bakkescannere, HD-kameraer og tradisjonell landmåling for å samle inn data. Dette kan vi også kombinere med undervannsdroner og droner i luften for å skape fullstendige modeller, sier Erik Gustafson, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.

Med mange års erfaring fra ScanToBIM i tverrfaglige oppdrag, leverer Norconsults rådgivere helt nøyaktig type grunnlag som kan brukes direkte i prosjekteringsverktøy. Basert på data fra scanningen, kan rådgiverne enkelt lage for eksempel 3D-modeller, der byggherren kan «gå» virtuelt gjennom bygget med hjelp av VR-briller, og dermed tidlig få et overblikk over prosessen.

Både rehabilitering og nybygg

– Mange tenker primært på å benytte ScanToBIM ved arbeid på eldre bygg. Gamle arbeidstegninger er notorisk unøyaktige sett med våre moderne øyne. Men metoden gir verdifull informasjon også under oppføring av nye bygg. Ved hjelp av denne teknologien kan vi dokumentere, nesten i «real-time», alle installasjoner og konstruksjoner. Dermed kan vi avdekke eventuelle avvik underveis i byggeprosessen, sier Artemis Valanis, ScanToBIM-rådgiver i Norconsult.

I podcasten forteller Valanis og Gustafson om hvordan de jobber med ScanToBIM, hvilket utstyr de bruker og om interessante prosjekter de har jobbet på. Vi får også høre om et spesielt prosjekt der ScanToBIM avslørte store avvik mellom tegninger og virkelighet