Sylvia H. Skar fra Norconsult holder foredrag på frokostmøtet om hvordan å prosjektere enkle og effektive løsninger for energiforsyning i nye bygg.

Nye energikrav: Norconsult blant foredragsholderne i Tromsø 14. mars

Norconsults Sylvia H. Skar er en av foredragsholderne på et frokostmøte som arrangeres i regi av Lavenergiprogrammet i Tromsø 14. mars. Her får du vite hva nye energikrav betyr i praksis, og du får råd og tips til hvordan å nå dem. Frokostmøtet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Fra 1. januar 2017 må alle nye byggesaker følge de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). De samme energikravene er foreslått videreført i TEK 17.

Praktisk informasjon

  • Dato: 14. mars
  • Tid: 08.00 - 10.00
  • Sted: Radisson Blu, Sjøgata 7, TROMSØ

Påmelding her
Se foredragene på video

Program

  • 08:00 Frokost
  • 08:25 – 08:30 Velkommen ved Solveig Irgens, Lavenergiprogrammet
  • 08:25 – 09:00 Dette er energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) ved Knut Helge Sandli, Direktoratet for byggkvalitet
  • 09:00 – 09:30 Slik kan du prosjektere ulike typer bygg slik at de når kravene Ferry Smits, Rambøll
  • 09:30 – 10:00 Slik kan du prosjektere enkle og effektive løsninger for energiforsyning i nye bygg ved Sylvia Helene Skar, Norconsult

Det er satt av tid mellom foredragene til spørsmål fra salen.

Om Lavenergiprogrammet
Lavenergiprogrammet er et samarbeid mellom staten og byggenæringen. RIF er én av samarbeidspartnerne i programmet. Lavenergiprogrammets formål er å heve kompetansen om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg i den profesjonelle delen av byggenæringen. Lavenergiprogrammet utvikler digitale læremidler og arrangerer frokostseminarer og fagtreff for både håndverkere og prosjekterende.