Sjøbadet på Myklebust, som åpnet 23. august 2015, ligger vakker til på Jåsund-halvøya. Det er en populær badeplass for lokalbefolkningen og publikum i regionen. Foto: Norconsult.

Nytt sjøbad på Myklebust

Norconsult har hatt ansvar for regulering, design og prosjektering av sjøbadet. Det nye sjøbadet er blitt svært populært allerede.

Norconsult har hatt ansvaret for regulering, design og prosjektering av sjøbadet.

-Dette har vært et krevende prosjekt, med et stort fokus på solide løsninger i et svært værutsatt område. Vi har benyttet våre fagpersoner innenfor reguleringsplanarbeid, landskapsarkitektur, veg, vann, avløp og byggeteknikk marine konstruksjoner. Våre fageksperter på bølger og vannsirkulasjon har også vært involvert, sier Trond Kostøl, seksjonsleder VA i Norconsult Stavanger.

Det er lagt opp til at sjøbadet skal være enkelt i drift og ha små inngrep i naturen. 
-Vannsirkulasjon skal skje naturlig ved at vannet kommer inn og ut ved tersklene, og sirkulerer gjennom området ved vannstandsendring og bølgeaktivitet, forteller Kostøl.

-I arbeidet med utforming og valg av tekniske løsninger for Myklebust Sjøbad, viser Norconsult AS at selskapet har ansatte som er meget kreative, og i stand til å tenke nytt og fremtidsrettet, sier Odd Fanuelsen, daglig leder i Jåsund Utviklingsselskap AS.

Ideen om å lage et sjøbad på Myklebust ble unnfanget i forbindelse med utviklingen av Jåsund-halvøya som et nytt og attraktivt boligområde i starten på 2000-tallet. Sola kommune, Kruse Smith AS, Block Watne AS, Østerhus AS og Optimera AS dannet selskapet «Jåsund Utviklingsselskap AS». Dette selskapet fikk i oppgave å utvikle boligområdet «Myklebust» med ca. 750 boliger, barnehage, butikk, infrastruktur, lekeplasser, grøntområder og sjøbad.

Norconsult har dessuten utført reguleringsarbeid og all prosjektering av infrastruktur og leke- og grøntområder på utbyggingsområdene Myklebust og Jåsund.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss