Nytt skateanlegg på Strandpromenaden i Lillehammer

Skateanlegget er bygget i plasstøpt betong med ekstreme krav til nøyaktig utstøping, og betongoppskrift. Dekket består av både horisontale, hellende, krumme og/eller dobbeltkrumme partier. Anlegget har blitt et utfordrende og funksjonelt skateanlegg for alle brukergrupper.

Det nye skateanlegget er utviklet av Norconsult på Lillehammer i samarbeid med designer og skater Fritjof C. Krogvold.

Norconsult har hatt ansvaret for all design og prosjektering med prosjekteringsledelse, koordinator for SHA i prosjekteringsfasen, landskapsarkitekt og bygningsmessig prosjektering med alle beskrivelser. Designet av parken er gjort i samarbeid designer og skater Fritjof C. Krogvold. Han er tidligere president i Norsk organisasjon for rullebrett (NORB), hvor han fremdeles sitter i styret og har dessuten designet flere skateparker i Norge tidligere.

Det nye skateanlegget ligger ut mot Mjøsa ved Strandpromenaden. Området er tidligere tilrettelagt med ballslette, sandvolleyballbaner, parkeringsplasser, turveger og badeplass.

Kontaktpersoner

Hege Njå Bjørkmann

EVP Communication and brand

Kontakt oss