Nytt skateanlegg på Strandpromenaden i Lillehammer

Skateanlegget er bygget i plasstøpt betong med ekstreme krav til nøyaktig utstøping, og betongoppskrift. Dekket består av både horisontale, hellende, krumme og/eller dobbeltkrumme partier. Anlegget har blitt et utfordrende og funksjonelt skateanlegg for alle brukergrupper.

Det nye skateanlegget er utviklet av Norconsult på Lillehammer i samarbeid med designer og skater Fritjof C. Krogvold.

Norconsult har hatt ansvaret for all design og prosjektering med prosjekteringsledelse, koordinator for SHA i prosjekteringsfasen, landskapsarkitekt og bygningsmessig prosjektering med alle beskrivelser. Designet av parken er gjort i samarbeid designer og skater Fritjof C. Krogvold. Han er tidligere president i Norsk organisasjon for rullebrett (NORB), hvor han fremdeles sitter i styret og har dessuten designet flere skateparker i Norge tidligere.

Det nye skateanlegget ligger ut mot Mjøsa ved Strandpromenaden. Området er tidligere tilrettelagt med ballslette, sandvolleyballbaner, parkeringsplasser, turveger og badeplass.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss