8. september var det offisiell åpning av den nye Vestfløyen ved spesialistsykehuset Martina Hansens Hospital i Bærum. (Foto: Norconsult)

Offisiell åpning av ny fløy ved Martina Hansens Hospital

8. september var det offisiell åpning av den nye Vestfløyen ved spesialistsykehuset Martina Hansens Hospital i Bærum, og helseminister Bent Høie sto for åpningen. Prosjekteringsgruppen har bestått av Norconsult og RATIO arkitekter.

Prosjekteringsoppdraget omfatter komplette rådgivertjenester innen arkitektur og ingeniørfag samt kvalitetssikring og oppfølging av byggearbeidene frem til ferdigstillelse. Norconsult har hatt prosjekteringsansvaret for alle ingeniørfag og landskapsarkitektur i prosjektet, i tett og godt samarbeid med ansvarlig arkitekt, RATIO arkitekter. Prosjekteringsgruppen har hatt én felles kontrakt, og RATIO arkitekter har hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder (PGL).

Økt fleksibilitet og kapasitet

Martina Hansens Hospital i Bærum er et av landets ledende spesialsykehus innen revmatologi og ortopedi. I 2019 ble det gjennomført rundt 35 000 polikliniske operasjoner og 4 500 operasjoner ved sykehuset.

Utbyggingen av den nye Vestfløyen er gjort for å gi en fleksibilitet i forhold til endret drift og arealbruk. Sykehusets totale areal er økt med nesten 50 prosent, noe som bidrar til å møte den forventede befolknings- og aktivitetsveksten mot 2030.

– Vi har for lengst vokst oss ut av lokalene vi hadde. Vestfløyen er først og fremst en fornyelse. Vi får mer plass det å gjøre det vi har gjort før, med det aller mest moderne utstyret som finnes på markedet, sa Per Skaugen Bleikelia, administrerende direktør ved Martina Hansens Hospital i et intervju med Budstikka før åpningen.

Den nye Vestfløyen er på 5 000 kvadratmeter (BTA) og kommer i tillegg til et eksisterende sykehusbygg på 9 400 kvadratmeter. Vestfløyen inneholder topp moderne operasjonsstue og sterilsentral for operasjonsutstyr, nye fellesarealer, sengerom, isolat, vakt- og arbeidsrom.

Bidratt til styrket behandlingstilbud

Norconsult og RATIO arkitekter ble tildelt prosjekteringsoppdraget for den nye fløyen i 2015, og har prosjektert nybygget samt rehabiliteringen av rundt 1 600 kvadratmeter eksisterende bygningsmasse. Norconsult har også hatt ansvaret for landskapsarkitektur. Blant annet er grunnfjell gravd ut, og det er sådd blomstereng på utearealene.

– Dette har vært et meget spennende sykehusprosjekt for Norconsult. Sykehuset har vært i full drift under hele byggeperioden, noe som har stilt store krav til planleggingen og en skånsom prosjektgjennomføring med lavest mulig negativ påvirkning for omgivelsene. Vi er strålende fornøyde med å ha bidratt til et styrket behandlingstilbudet innen revmatologi og ortopedi, sier Bård Hernes, konserndirektør for Norconsults hovedkontor.

Det opprinnelige sykehusbygget er fra 1936 og har vernestatus. Den nye Vestfløyen er holdt i samme stil som det opprinnelige bygget, både hva gjelder volum, sammenstilling av fløyene, materialer og detaljer. RATIO arkitekter har vært både arkitekt og interiørarkitekt for Vestfløyen, mens Peab har vært entreprenør. Grunnet hovedbyggets vernestatus, har både avdeling for kulturarv i Viken fylkeskommune og Bærum kommune vært tett på i byggeprosessen.