Oliver Berget Skjølsvik fra Norconsult mottar Norsk Betongforenings Innsatspris 2019. (Foto: Byggeindustrien)

Oliver Berget Skjølsvik tildelt Norsk Betongforenings innsatspris

Sivilingeniør og betongentusiast Oliver Berget Skjølsvik fra Norconsult er en av tre fagspesialister som ble tildelt Norsk Betongforenings innsatspris 2019 for sin innsats og engasjement i næringen.

«Prisvinneren er en ekte betongentusiast og hans glød for betongfaget kommer tydelig frem i hans forelesninger og pedagogiske framstilling. Hans kompetanse innen herdetemperatur og fasthetsutvikling er noe som er godt kjent i markedet», skriver juryen i sin begrunnelse for tildelingen.

Stiftet Yngres Betongnettverk

Juryen la videre vekt på at Oliver Berget Skjølsvik var en av initiativtakerne til stiftelsen av Yngres Betongnettverk (YBN), der han har vært både styremedlem og leder. Skjølsvik er utdannet fra NTNU i 2011, med fokus på betongteknologi, herdeteknologi og utførelse av betongkonstruksjoner. Han startet sin karriere i Skanska og i 2016 begynte han Norconsult, der han i dag jobber som fagspesialist innen betongteknologi.

«Prisvinneren har tatt kompetansegivende kurs U1, U2, U4 og U5 og dermed fått kompetansebevisene UPK3+S og UMKL. I dag underviser han selv på det U-kurset som han ikke har gjennomført, nemlig U3. Han er også gjesteforeleser i materiallære på NTNU Gjøvik», skriver juryen.

Skjølsvik berømmes av styret i Norsk Betongforening for sin innsats for foreningen gjennom bidrag på U-kurs, i komitéarbeid i utviklingsfondet og arbeid med revisjon av publikasjonen «Prosjektering og utførelse av betongkonstruksjoner i vann». Han holder også foredrag for studenter i regi av YBN for å markedsføre betongfaget.

Motiverer til videre arbeid

- Jeg er veldig glad for å bli tildelt denne prisen. Det gir ekstra motivasjon for mitt videre arbeid innen et fagfelt som for meg er utrolig spennende. Betongteknologi er et variert og utfordrende fagfelt, og jeg synes det er veldig artig å få jobbe med hvordan betongens egenskaper kan utnyttes til effektiv og bærekraftig bygging. Arbeidet i Norsk Betongforening gir meg et stort nettverk og bidrar til å både oppdatere og øke min kompetanse. Jeg setter pris på at Norconsult ser verdien i dette arbeidet og at selskapet lar meg bruke tid til både komitéarbeid og undervisning, sier Oliver Berget Skjølsvik.

Tre verdige prisvinnere

Prisen ble utdelt under Betongdagene 2019. I tillegg til Oliver Berget Skjølsvik, ble Berit Gudding Petersen fra Unicon og Thomas Beck fra Maipei også tildelt Norsk Betongforenings Innsatspris.