Hovinbekken på Ensjø i Oslo Foto Norconsult

Oslo bys arkitekturpris gikk til Hovinbekken

Hovinbekken på Ensjø/Hasle er tildelt Oslo bys arkitekturpris. Bjørbekk & Lindheim er ansvarlig for landskapsarkitekturen i prosjektet, mens Norconsult har hatt oppdragsledelsen og ansvaret for tekniske fag.

Oslo bys arkitekturpris er kommunens pris til ny og god arkitektur i byen. I år var det Hovinbekken som gikk av med den gjeve seieren, i skarp konkurranse med de to øvrige finalistene; HasleTre (Redd barna-huset) og Nasjonalmuseet. Prisen ble utdelt under en høytidelig seremoni i Rådhuset 12. oktober.

– Bjørbekk & Lindheim og Norconsult har i flere år jobbet tett sammen med Oslo kommune Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten om åpningen av Hovinbekken. Vi er utrolig stolte over at prosjektet nå får denne solide anerkjennelsen, sier Truls Inderberg, divisjonsdirektør Vann i Norconsult.

Gjenåpning av Hovinbekken er en viktig del av Oslo kommunes strategi for gjenåpning av bekker og elver, og er et sentralt grep i utvikling av Hovinbyen. I mer enn 50 år hadde Hovinbekken ligget skjult under bakken, og gjenåpningen har krevd lang planlegging og solid samarbeid på tvers av ulike aktører og fag. Sammen med landskapsarkitekt Bjørbekk & Lindheim, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har Norconsult i mer enn 15 år arbeidet med å utvikle de offentlige arealene knyttet til transformasjonsområdene på Ensjø, Teglverksdammen på Hasle og med gjenåpningen av Hovinbekken. Utstrakt bruk av blå-grønne løsninger har gitt Hovinbyen ny vitalitet og grobunn for livskvalitet.

I forbindelse med gjenåpningen av Hovinbekken har Norconsult vært ansvarlige for de tekniske anleggene i bekkeprosjektet, og har bidratt til å dempe klimaeffekter og lagt til rette for naturbasert rensing av utslipp fra spillvann og forurenset overvann til bekken, slik at den har blitt en del av de gjennomgående grønt- og rekreasjonsarealene.

Utdrag fra juryens begrunnelse for valg av Hovinbekken:

«Mellom dammene framstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi bare opplever her. Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den. […]

Bekkeåpningen er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, klimautfordringer vi må finne gode og effektive løsninger på. Det er gjort noen gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget landskap møtes.»

Om Oslo bys arkitekturpris

Bygg eller landskapsarkitektur som er nyskapende og fremragende, og som har høy kvalitet på konsept og gjennomføring kan vinne prisen. Bygg må ha blitt ferdigstilt foregående år (for 2023-prisen: 2022) og landskapsanlegg de siste fem år (for 2023-prisen: perioden 2018-2022). Prisen kan gis til alle typer byggverk og landskapsanlegg innenfor bygrensen.

De beste nominerte vises frem i en utstilling på Anne Cath. Vestlys plass fra 14. september til og med 31. oktober. Vinneren offentliggjøres og prisen deles ut av ordføreren i Oslo rådhus torsdag 12. oktober 2023.