Illustratsjon av det nye Ski-sentrum

Oversiktlig styring av utviklingen av Ski sentrum

Follobanen plasserer Ski knappe 12 minutter unna Oslo, og nå rustes Ski sentrum opp til å bli distriktets nye hovedsete. ISY Prosjekt Økonomi og Norconsult har blitt sentrale for effektiv styring av utviklingsprosjektene.

Ski er et prioritert satsningsområde for Nordre Follo kommune, som skal utvikles og bygges for å gjøre det til et enda mer attraktivt sted å bo og jobbe. Dette skal oppnås ved hjelp av «Program Ski» – en portefølje av prosjekter som skal utvikles i løpet av en periode på 20 år.

Offentlige og private utbyggere skal bidra til å oppgradere og bygge gater, torg og byrom som byen trenger for å ta imot nye innbyggere, besøkende og næringsliv.​ Programmet er satt sammen for å sikre god, riktig og bærekraftig gjennomføring av tiltakene. ​Ski sentrum skal være levende, også mens utbyggingene pågår. En god koordinering av alle planer og tiltak i prosjektporteføljen er avgjørende for å lykkes. 

Fleksibel løsning gir god prosjektstyring

For å sikre effektiv og god styring av det mangeårige utviklingsprosjektet, besluttet Nordre Follo kommune å benytte ISY Prosjekt Økonomi som styringsverktøy. Systemet har hatt en positiv innvirkning på programmets prosjektstyring, og det har gitt en forståelse og totaloversikt over prosjektøkonomien.

– ISY Prosjekt Økonomi gir oss en helhetlig oversikt over porteføljen og mulighet til å vurdere økonomiske prognoser og fremdrift. Systemet er fleksibelt og integreres godt med vårt regnskapssystem, noe som er essensielt for vår daglige oppfølging. Løsningen gjør det enklere å kommentere avvik og gir oss rask tilgang til både regnskap og prognoser, sier programcontroller Regine Halvorsen og programleder utvikling av Ski sentrum Solveig H. Wettergreen i Nordre Follo kommune.

Norconsult Digital er stolte over å ha levert ISY Prosjekt Økonomi til kommunen.

– Løsningen er designet for å gi byggherrer, slik som Nordre Follo kommune, full kontroll over prosjektøkonomien, både for enkeltprosjekter og prosjektporteføljer. Det modulbaserte systemet gir en enkel og brukervennlig opplevelse, med funksjonaliteter som budsjettering, kontraktsoppfølging og løpende styring mot forventet sluttkostnad, sier Kjersti Risberg Haugland, prosjektleder for implementeringen hos Norconsult Digital.

Tett samarbeid er nøkkel til suksess

Norconsult har bidratt inn i prosjektet med oppbygning av portefølje, utvikling av rutiner og opplæring og støtte i bruken av ISY Prosjekt Økonomi.

– Samarbeidet mellom Norconsult Digital og Norconsult har vært viktig for prosjektets suksess. Det å kunne tilby et avansert produkt i kombinasjon med rådgivning i praktisk bruk og operativ tilstedeværelse med , har gjort det enklere å forstå kundens behov, og vi har funnet de beste løsningene sammen. Dette har resultert i en løsning som fungerer godt for Nordre Follo kommune, sier Magnus Baggetorp i Norconsult.

Flere enheter i Nordre Follo har tatt i bruk systemet, og med porteføljemodulen kan de følge opp prosjektene samlet. Samarbeidet med Norconsult Digital og Norconsult har gjort at Nordre Follo kommune kan drive revitaliseringsprosjektet i Ski sentrum på en effektiv og oversiktlig måte.

 

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse. (Tall pr. første kvartal 2024)

  • Magnus Baggetorp

    Seniorrådgiver

  • Didrik Fladberg

    Seniorrådgiver eiendomsutvikling

  • Kjersti Risberg Haugland

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss