Konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen, holder innlegg på åpningen av SHA-dagene 14. mars.

Per Kristian Jacobsen med innlegg på åpningen av SHA-dagene

Norconsults konsernsjef, Per Kristian Jacobsen, er en av topplederne som skal holde innlegg på SHA-dagenes åpningsarrangement 14. mars under temaet «ledere viser vei».

Tema for årets SHA-konferanse er samhandling og erfaringsutveksling, og topplederne vil snakke om ledernes rolle i dette arbeidet. Jacobsens innlegg vil dreie seg hvordan vi som rådgivere ivaretar SHA (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) i henhold til byggherreforskriften i vår planlegging og prosjektering.

– Som Norges største rådgiverbedrift har vi et viktig ansvar som foregangsaktør i arbeidet med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. I Norconsult vil vi ha ledere som sikrer at SHA ivaretas. Vi skal bidra til at de som bygger og drifter løsningene vi prosjekterer, opplever en skadefri arbeidsplass. Samtidig skal vi sørge for en sikker arbeidshverdag for alle som er involvert i prosjektene våre. Norconsult er opptatt av kontinuerlig forbedring, også innenfor SHA-arbeidet. Vi bidrar til læringsutveksling i prosjektene, både i samråd med andre aktører i bransjen, og internt, sier Per Kristian Jacobsen.

En sikker og skadefri bygg- og anleggsnæring er et felles ansvar

SHA-dagene er rettet mot byggherrer, prosjekterende (rådgivende ingeniører/arkitekter), koordinatorer og entreprenører, og arrangeres for å samle hele bransjen rundt temaet samhandling og erfaringsutveksling. For å nå visjonen om null dødsfall og alvorlig skadde, må alle gjøre sin del av det forebyggende arbeidet.

SHA-dagene arrangeres i år for andre gang, første gang var i 2015. Arrangører er Byggherregruppen og de prosjekterende medlemmene av Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring: Statens vegvesen, Statsbygg, Bane NOR, Forsvarsbygg, Norsk Eiendom og Rådgivende ingeniørers forening (RIF), der Norconsult er et av medlemmene.

Norconsult med intern SHA-frokost 17. mars

14. mars markeres åpningen av SHA-dagene med en konferanse på Lillestrøm. 15. til 17. mars vil det gjennomføres åpne dager på byggeplasser rundt om i landet. Fredag 17. mars arrangerer Norconsult blant annet SHA-frokost for egne medarbeidere.