Haugesund sykehus. Foto: Momentum Arkitekter

Planlegger andre byggetrinn på Haugesund sjukehus

Sammen med Metier OEC og Momentum Arkitekter har Norconsult vunnet kontrakten for «Rådgivergruppe for ByggHaugesund2020», andre byggetrinn.

Oppdraget innebærer i første omgang gjennomføring av forprosjekt knyttet til byggetrinn to, et investeringstiltak på knapt én milliard kroner som inneholder et påbygg på mellom 5.000 og 6.000 kvadratmeter, smt ombygging av mellom 10.000 og 15.000 kvadratmeter.

– Vi ser fram til å arbeide med prosjektet ut fra en målsetting om å skape en god helhet gjennom videreføring fra byggetrinn én, med en god kombinasjon av nybygg og ombygging, sier prosjekteringsleder Kolbjørn Haaland fra Norconsult.

– Erfaringene fra byggetrinn én er noe vi vil bidra med å ta med inn i arbeidet med byggetrinn to, kommenterer arkitekt Erik Kverndal i Momentum Arkitekter

– Det å ha med et team som representerer både god kontinuitet fra byggetrinn én og nye krefter gjennom blant annet Norconsult AS, er vi veldig glade for. I tillegg har vi fått med flere som er lokalisert i nærområdet, sier Svein Petter Raknes, leder for Helsebygg i Metier OEC.

I tillegg til sykehusmiljøet ved hovedkontoret i Sandvika, er også Norconsult-kontorene i Haugesund, Stavanger og Tønsberg involvert.