Fredrik Skaug Fadnes har vunnet pris for beste foredrag. (Foto: Norconsult)

Pris for beste foredrag til Fredrik Skaug Fadnes fra Norconsult

For foredraget «Kunstig intelligens (AI), prinsipper for kuldeanlegg og varmepumper», ble nærings-PhD-kandidat Fredrik Skaug Fadnes tildelt prisen for beste foredrag under Norsk Kjøleteknisk Møte 2021.

Det er Moderne Kjøling som deler ut prisen, og kriteriene for tildelingen er blant annet fremføring, innhold, nyhetsverdi og innovasjon.

– Fredrik holdt et pedagogisk glimrende foredrag, der han gikk gjennom hva kunstig intelligens er og hvordan teknologien kan bidra til å utvikle bransjen og effektivisere energiløsninger, forteller Erlend Haugland Næs, avdelingsleder Energi og smartteknologi i Norconsult. 

I foredraget ga Skaug Fadnes først en innføring i enkle bestanddeler av AI, med mål om å gi tilhørerne en bedre forståelse for hvordan et noe høytsvevende konsept kan fungere i praksis. Deretter trakk han bredere linjer, og beskrev mulighetene som finnes innenfor energisentraler, varmepumper og kjøleteknikk.

Viktig fagområde for Norconsult

Fredrik Skaug Fadnes er for tiden i et nærings-PhD-løp med AI som overordnet tema. Graden tar han i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Prosjektet tar utgangspunktet i en energisentral som Norconsult og Skaug Fadnes selv har utviklet og prosjektert, der man nå ser på hvilke muligheter som ligger i teknologiutviklingen for å oppnå energibesparelser.

– Sett i sammenheng med vår satsning på smartteknologi, gir dette prosjekt en meget god mulighet til å bygge opp grunnleggende kunnskap og teste den i et reelt prosjekt. Dette er et viktig fagområde for Norconsult, og Fredrik og hans kompetanse tilfører ny og relevant kunnskap om et tema som stadig blir mer aktuelt. Videre er dette en unik mulighet til å se energiløsninger i sammenheng med smarte styringssystemer, avslutter Erlend Haugland Næs.