Arne Pihl Bordi er fagkoordinator VVS i Norconsult, og svært engasjert i inneklima. Årsaken til engasjementet kan du lese mer om i et profilintervju i siste utgave av Norsk VVS. (Foto: Synnøve Prytz Berset/ Norsk VVS)

Profilintervju med Norconsults Pihl Bordi i Norsk VVS

Norconsults Arne Pihl Bordi er opptatt at av folk skal trives. Derfor står inneklima og korpsliv høyt på lista over det som engasjerer ham mest. Les portrettintervju med ham i siste utgave av Norsk VVS.

Les portrettintervjuet fra Norsk VVS med Arne Pihl Bordi her.

– Et spennende aspekt med det å jobbe med inneklimaet er at du ikke alltid tilfredsstiller alle med riktig ventilasjon. Det er viktig å forstå at andre faktorer kan spille inn når noen klager på inneklimaet, sier Arne.

– Man har en ganske subjektiv oppfatning av inneklima, noe som kan være litt frustrerende. Alle er forskjellige og kan påvirkes av andre faktorer enn luftmengder, temperatur og CO2. Psykososiale forhold kan for eksempel påvirke opplevd inneklima,sier Arne og legger til at det er viktig å se samspillet i forhold til det de installerer.

Tekst og foto er publisert med tillatelse fra journalist og fotograf Synnøve Prytz Berset/ Norsk VVS.