Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult er godt fornøyd med kvartalsresultatet. Foto: Erik Burås

Resultat 1. kvartal 2019: Sterk vekst for Norconsult

Norconsult omsatte i første kvartal 2019 for MRD NOK 1,621, noe som utgjør en økning på ca. 28 prosent sammenliknet med samme periode i 2018. Driftsresultatet viser MNOK 126,7 – mot MNOK 90,4 i første kvartal 2018. Veksten omfatter virksomhetene i både Norge, Sverige og Danmark.

Norconsult hadde i første kvartal 2019 solide økonomiske resultater, basert på både organisk vekst og oppkjøp. Dette gjelder også når man hensyntar årets påskeavvikling, som i fjor fant sted i første kvartal. Underliggende organisk vekst er 11 prosent for kvartalet.

– Vi er spesielt godt fornøyd med at vi klarer å fortsette den sterke veksten – både organisk og gjennom oppkjøp. Norconsult leverte i første kvartal lønnsom vekst i Norge, Sverige og Danmark, i tråd med selskapets strategi om utvidet nordisk fotavtrykk. Det er en viktig suksessfaktor at vi klarer å kombinere god prosjektgjennomføring med økt aktivitet og vekst i et marked med sterk konkurranse, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Blant forretningsområdene er det Hovedkontor som har den største omsetningsveksten. Forretningsområdet Norden viser sterk vekst og resultatforbedring i nær alle områder. I forretningsområdet Regioner Norge ser man også en betydelig omsetningsøkning, spesielt i regionene Midt og Vest. Det er god vekst innen alle markedsområder.

I løpet av det første kvartalet kjøpte selskapet Kjeller Vindteknikk AS, Geovest AS, Heyerdahl Arkitekter AS, Ildne AS samt Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige. Oppkjøpene bidrar til å befeste selskapets posisjon som en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i det nordiske markedet, og åpner for at selskapet kan løse flere og stadig mer komplekse samfunnsoppgaver.

Høyt aktivitetsnivå og flere nye kontrakter i første kvartal

Norconsult har fortsatt et høyt aktivitetsnivå, og første kvartal 2019 var intet unntak. I Norge vant Norconsult blant annet oppdraget med prosjektering av et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet. Selskapet er også en del av teamet som skal prosjektere det nye universitetssykehuset i Narvik (UNN). Innen samferdsel har Norconsult i perioden vunnet tre hensettingsoppdrag for tog, mens i markedsområdet bygg og eiendom har selskapet blant annet vunnet prosjekteringsoppdrag for St. Olav videregående skole og Fjellhamar skole.

Av viktige, pågående oppdrag i Norge er Norconsult sentral i prosjekteringsarbeidet av E39 Kristiansand vest – Mandal øst og E39 Rogfast. Bybanen i Bergen, ny lufthavn Bodø, ny produksjonslinje for Hydro på Husnes og prosjektering av CO2-fangstanlegg for Norcem er andre viktige prosjekteringsoppdrag for Norconsult. Norconsult er også sentral i prosjekteringsarbeidet av Nedre Otta Kraftverk, som er Norges største pågående vannkraftutbygging. I Narvik er selskapet i gang med prosjektering av en 105 meter lang kai for cruiseanløp.

I Sverige har Norconsult AB vunnet et oppdrag hvor man på kort sikt skal øke kapasiteten for Uppsalas vattenverk og foreta en lokaliseringsutredning for Uppsalas tredje vannverk.

I tillegg har Norconsult AB vunnet oppdraget med å lage en forstudie vedrørende nybygg av tre nye kaplan-aggregater for Skelleftekraft.

I Danmark er Norconsult en del av teamet som har vunnet rammeavtale med «Den almene Boligorganisation» KAB (Københavns Almindelige Boligselskab) for renovering og nybygg. Norconsult har fra før en tilsvarende avtale med København kommune.

Lyse fremtidsutsikter

Det begynte rundt 800 nye medarbeidere i Norconsult i løpet av fjoråret, og ved inngangen til 2019 hadde selskapet cirka 3 800 medarbeidere.

Under Byggedagene i begynnelsen av april ble LHL-sykehuset Gardermoen kåret til Årets Bygg 2018. Norconsult har stått for detaljprosjektering av elektro, IKT, automasjon og VVS, men også vært rådgiver innen brann- og VA-teknikk for det nye sykehuset.

Norconsult er Norges største, og er en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene i Norden. Selskapet er godt rigget for lønnsom vekst også i årene som kommer.