Norconsults Sebastiano Lombardo var en av to fasilitatorer på RIF-workshopen om innovasjon som ble gjennomført på Norconsult sitt hovedkontor i Sandvika (foto: Torhild Tøndel/ Norconsult).

RIF med innovasjonsworkshop hos Norconsult

27. mai var 12 personer fra RIFs medlemsbedrifter samlet til workshop om innovasjon hos Norconsult.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) sin nyopprettede ekspertgruppe for faglig utvikling, FoU og innovasjon var samlet hos Norconsult for gjennomføring av gruppas første workshop. Tema for møtet var «Hvordan kan de ulike aktørene i bransjen samarbeide og være en samlet pådriver for innovasjon i næringen».

- En viktig del av ekspertgruppas arbeid er å se om det er mulig å definere enhetlige kompetansekategorier for BAE-bransjen. Dersom man lykkes, kan det gi effekter i form av effektivisering og tidsbesparelser, og det vil gjøre det lettere for byggherrer å evaluere kompetanse på en objektiv måte i forbindelse med anbud, sier Tom Baade-Mathiesen, ny styreleder i RIF og direktør for VA-divisjonen i Norconsult.

Fasilitatorer for workshopen var Roar Smelhus fra Hjellnes Consult og Sebastiano Lombardo, leder av seksjon for Innovasjonsledelse i Norconsult. Smelhus og Lombardo innledet til gruppearbeid med diskusjon rundt begrepet innovasjon, innovasjonsverktøy og innovasjonsprosessen. Rogfast-prosjektet, en del av prosjektet fergefri E39, ble brukt som case. Norconsult har bidratt med gjennomføring av innovasjonsprosessen i prosjektet.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss