Sävehuset på Gotland er årets Miljøbygg i Sverige. (Foto: Norconsult)

Sävehuset på Gotland kåret til årets Miljøbygg i Sverige

Sweden Green Building Council (SGBC) delte nylig ut prisen for årets Miljøbygg til det rehabiliterte skolebygget Sävehuset på Gotland i Sverige. Norconsults arkitekter bidro til å gi det utdaterte bygget nytt liv.

Sävehuset er en del av Wisbygymnaset på Gotland, og ble bygget på begynnelsen av 1970-tallet. Utfordringer og klager knyttet til dårlig luft og innemiljø oppsto nesten umiddelbart etter bygging, og selve bygget ble opplevd som både mørkt, tungt og innestengt. Kravene til dagslysinnslipp, ventilasjon og arbeidsmiljø er betydelig skjerpet siden bygget sto ferdig, noe som i 2013 førte til en beslutning om å totalrenovere bygget. Tiltakene knyttet til renoveringen var meget omfattende.

Sweden Green Building Awards deles hvert år ut av SGBC for å premiere og synliggjøre prosjekter som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. «Miljøbygg» er den fremste bærekraftprisen i Sverige, og Sävehuset vant årets pris i tøff konkurranse med andre prosjekter som har utmerket seg innen bærekraft.

Juryens begrunnelse:

«Å våge å satse på ambisiøse rehabiliteringsprosjekter i stedet for å rive og bygge nytt, er avgjørende for en fremtidig, bærekraftig samfunnsutvikling. Her er Sävehuset i Visby et forbilde og en inspirasjonskilde. Det er imponerende at prosjektet, foruten å oppnå sertifiseringsnivået «Miljøbygg Gull», lykkes med å få denne høye vurderingen på så mange parametere, noe som er uvanlig i et totalrehabiliteringsprosjekt som dette.

Julia Hjortmyr Grabe, arkitekt i Norconsult, ble intervjuet under prisutdelingen:

– Dette er utrolig gøy, og vi er mange som er stolte over denne utmerkelsen. Vi har hatt et meget godt smarbeid med vår kunde og prosjektets miljøbyggkoordinator, noe som har vært helt avgjørende for sluttresultatet. Vi satte oss høye mål helt fra begynnelsen av, og ga oss ikke før vi hadde oppnådd disse. Vi er stolte over at Sävehuset er et forbilde når det gjelder bærekraftig samfunnsutvikling.

Les mer om Norconsults arbeid med Sävehuset her: https://www.norconsult.se/vara-projekt/savehuset---miljobyggnad-guld/