Perspektivillustrasjon av det nye settefiskanlegget i Nordfjord. (Illustrasjon: Arcon Prosjekt AS)

Samarbeider om nytt settefiskanlegg i Nordfjord

Sande Settefisk AS utvider settefiskanlegget i Gloppen i Nordfjord med ny postsmoltavdeling, og øker produksjonen fra én til fem millioner smolt. Det er Sterner, Arcon Prosjekt og Norconsult som samarbeider om utvidelsen.

Sande Settefisk holder til på Rygg i Gloppen kommune i Vestland fylke. Anlegget produserer smolt av laks og regnbueørret. Nå skal de bygge ny postsmoltavdeling, basert på RAS-teknologi; lukkede oppdrettsanlegg på land med resirkulert vann.

Sterner AS er valgt som totalleverandør av den nye postsmoltavdelingen, og har inngått kontrakt med Arcon Prosjekt AS, og deres samarbeidspartner Norconsult på prosjektering av tekniske fag og spesialfag.

– Sterner har, etter en evalueringsprosess, valgt å samarbeide med Arcon Prosjekt og Norconsult, og ser frem til å trekke veksler på den samlede kompetansen disse to selskapene besitter, sier Thomas Haugehåtveit, prosjektleder hos Sterner.

Innovasjon og bærekraftige løsninger

Arcon Prosjekt er ansvarlig for arkitektur i prosjektet. Med erfaring fra flere moderne settefiskanlegg, kjenner de til både løsninger og utfordringer knyttet til avanserte prosessanlegg, karløsninger og RAS-anlegg.

– Oppdrettsnæringen er en flott og spennende næring med solid fagkompetanse og et sterkt innovasjonsdriv knyttet til bærekraftig drift. Vi ser frem til videre godt samarbeid med Norconsult i dette prosjektet, og er sikre på at vi sammen skal kunne tilby Sterner de beste arkitekt- og rådgivertjenestene, sier Jørgen Wien, daglig leder i Arcon Prosjekt.

Tverrfaglig kompetanse fra hele landet

Norconsult er totalleverandør på prosjektering, og leverer rådgivningstjenester innen tekniske fag og spesialfag. Fagkompetanse fra Norconsults kontorer både i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane er involvert i prosjektet. Norconsult leverer prosjektering av tekniske fag (VVS og elektro), prosjektering på diverse byggfag (herunder brannteknikk og bygningsfysikk) og bistår med regulering og geoteknikk.

– Vi har de siste årene levert tverrfaglige tjenester til en rekke RAS-anlegg og landbaserte anlegg i hele Norge, også til Sande Settefisk. Det er hyggelig at vi velges som leverandør og samarbeidspartner også i dette prosjektet. Her får vi brukt vår tverrfaglige kompetanse, og samarbeider tett både med Arcon Prosjekt, og med dyktige fagressurser fra flere kontorer i Norconsult, sier avdelingsleder Rune Olav Richardsen fra Norconsult.

Byggestart på det nye anlegget forventes våren 2021, og anlegget er forventet nøkkelferdig i løpet av sommeren 2022.