Kjeller Vindteknikk
Kjeller Vindteknikk (KVT), Norconsults avdeling for anvendt meteorologi, er et av de ledende rådgivningsmiljøene på vindanalyse i Norden.

Sedsel Fretheim Thomassen blir ny leder i Kjeller Vindteknikk

Sedsel Fretheim Thomassen er ansatt som ny leder i Norconsults avdeling for anvendt meteorologi, Kjeller Vindteknikk. Fretheim Thomassen er fysiker med erfaring fra ulike roller, sektorer og firmaer innenfor bærekraft og klima.

Norconsult har over 20 års erfaring fra vindkraft og har via Kjeller Vindteknikk (KVT), konsernets avdeling for anvendt meteorologi, et av de ledende rådgivningsmiljøene på vindanalyse i Norden. Nå har KVT ansatt en ny leder i Sedsel Fretheim Thomassen.

Fysiker med lang erfaring

Fretheim Thomassen er fysiker med erfaring fra ulike roller, sektorer og firmaer innenfor bærekraft og klima.

– Jeg gleder meg stort til å starte som leder av Kjeller Vindteknikk, og til å videreutvikle selskapet sammen med dyktige kollegaer i et unikt og særdeles høykompetent miljø, sier Fretheim Thomassen.

Fretheim Thomassen kommer fra Kongsberg Defence & Aerospace AS, der hun i dag har en rolle som «Director Program Space Products». Det vil blant annet si at hun har hatt ansvar for deres prosjektportefølje av produkter til satellitter og bæreraketter, blant annet signalkonvertere for kommunikasjonssatellitter, mekanismer for styring av antenner og solcellepaneler og laserbaserte produkter for vær- og klimasatellitter.

Viktig kompetanse

Anvendt meteorologi er utgangspunktet for analyser og målinger av vind, sol, isdannelse og andre værfenomener. Dette er svært viktig kompetanse innen blant annet sol- og vindkraft samt for prosjektering av blant annet kraftlinjer, bruer og flyplasser.

– I Norconsult og Kjeller Vindteknikk er vi svært fornøyde med at Sedsel har takket ja til å denne jobben. Hun har en faglig sterk bakgrunn og en karriere som vi tror vil løfte Norconsults satsning på vindanalyse og meteorologi samt innenfor fornybar energi generelt, sier Sten-Ole Nilsen, konserndirektør Fornybar energi i Norconsult.

KVT ligger under forretningsområdet Fornybar energi i Norconsult. Gjennom hele selskapets historie har Norconsult levert kunnskap og tjenester innenfor fornybar energi, og Norconsult har vært sentrale i utviklingen av norsk vannkraft og det norske kraftnettet i mange tiår. Erfaringen fra vannkraft er videreført til både solkraft, vindkraft og energilagring.

Sedsel Fretheim Thomassen

For mer informasjon:

Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, tlf. +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse, tverrfaglig kompetanse og samarbeid.  

Gjennom nyskaping og innovasjon, og med formålet «Hver dag forbedrer vi hverdagen», søker vi stadig etter mer bærekraftige, effektive og samfunnsnyttige løsninger. Vi er et tverrfaglig rådgiverselskap, og våre nær 6 000 medarbeidere er fordelt på rundt 130 kontorer, hovedsakelig i Norden.  

Hvert år løser vi tusenvis av små og store oppdrag for private og offentlige kunder, innen blant annet bygg og eiendom, samferdsel, arkitektur, fornybar energi, vann og avløp, industri, sikkerhet, miljø og IT. (Tall pr. 30.06.2023)