Det ble stor trafikk på dekk på Fullriggeren Sørlandet, midt i Pollen i Arendal, da Norconsult lot publikum få teste spillteknologi i praksis ved bruk av VR-briller. (Foto: Norconsult)

Ser inn i fremtidens havner med bruk av spillteknologi

Norconsult har i mange år brukt BIM innen planlegging av infrastrukturprosjekter for kraft, vei og bane. Nå ser selskapet et stort potensial for enda mer effektiv prosjektering av fremtidens havner, slik som Kristiansands nye fergeterminal. Dette med bruk av spillteknologi.

Innen samferdsel, og særlig jernbanesektoren, er Norconsult i ferd med å standardisere bruken av spillteknologi i prosjekter. Samtidig er selskapet godt i gang med å benytte spillteknologi i sitt arbeid med norske havner, som står foran store omstillingskrav blant annet knyttet til økt fraktvolum og nye klima- og miljøkrav.

– Havnene ligger ofte sentrumsnært og er presset på areal. Spillteknologi blir derfor viktig for å visualisere for ulike beslutningstakerne hvordan de nye løsningene skal se ut, sier Onno Musch, gruppeleder for Havner og kystanalyser i Norconsult.

Tar i bruk spillteknologi for havn

Under Arendalsuka viste Norconsult hvordan selskapet, ved å være tidlig ute med å ta i bruk digitalisering og nye samarbeidsformer, skaper økt verdi for kunder og oppnår raskere problemløsning. I planarbeidet for Kristiansands nye fergeterminal har Norconsult benyttet spillteknologi på en måte som gir publikum muligheten til å gå inn i den planlagte havnen, akkurat som i et dataspill.

Se video med bruk av spillteknologi i Kristiansand Havn her.

– Spillteknologi gjør det mulig å øve og ha opplæring før alt er ferdigbygd. Man sparer tid og kan kurse medarbeiderne i trygge omgivelser. Videre kan man trene på sikkerhet og rømningsveier, simulere krevende laste- og losseoperasjoner eller bruke systemet til å lage brukerveiledninger. Vi ønsker nå å videreutvikle spillet for havnene med blant annet fullt fungerende simulatormuligheter for laste- og losseutstyr og integrerte logistikk-planleggingsverktøy. Mulighetene er mange og vi gleder oss til å være med på utviklingen fremover, sier Musch.

Under Arendalsuka presenterte Musch, sammen med kollegaene Andreas Lindland og Thomas Angeltveit, hvordan selskapet jobber med spillteknologi, også kalt gamification, og tegningsløse prosjekter i et økende antall oppdrag.

– Gamification handler om at vi bruker spillteknologi, altså samme teknologi som man lager dataspill med, inn i prosjekteringsarbeidet. Denne teknologien gir oss mange muligheter. Derfor begynte vi for et par år siden å se nærmere på hvordan vi kunne levere et enda bedre produkt, med ny teknologi, og i tillegg skape økt verdi for kunden, sier Thomas Angeltveit.

Enda bedre løsninger

Norconsult har kommet langt i å jobbe med fullintegrert BIM, det vil si helt uten bruk av tradisjonelle tegninger. Prosjekteringen av Vamma kraftverk, som Norconsult løste på oppdrag for E-CO (tidligere Hafslund Produksjon AS), var det første tegningsløse elvekraftprosjektet i Norge. Erfaringen derfra har blitt benyttet i andre prosjekter Norconsult har løst, som Nedre Otta kraftverk og Sandvika kai. For tiden jobber selskapet med en ny kai på Herøya, for det autonome skipet Yara Birkeland. Herøya blir den første full-autonome havnen i verden, og arbeidet gjøres helt tegningsløst. Å jobbe med fullintegrert BIM på denne måten åpner for å bruke spillteknologi til å levere enda bedre løsninger for Norconsults kunder.