F.v.: Kjetil Ruud, Egil Gossé, Janicke P. Garmann, Per Kristian Jacobsen, Fride Hærem og Christian B. Nilsen. Foto: Norconsult

Signerte for effektiv bygge- og eiendomsnæring

Noen måter å prosjektere og bygge på er bedre og mer effektive enn andre. Denne uken signerte Norconsult på at selskapet vil støtte opp om beste praksis definert av Bygg21.

Bygg21-signaturen er en landsomfattende kampanje hvor bygg- og eiendomsbedrifter forplikter seg til å jobbe så kostnadseffektivt, produktivt og bærekraftig som mulig. Målet er at 400 bedrifter skal signere innen 4. desember 2019. I slutten av september var mer enn 100 signaturer på plass.

Bygg21 har definert 10 kvalitetsprinsipper for gode bygg og områder, og Norconsult har identifisert et utvalg av prinsipper som selskapet skal rette mest oppmerksomhet mot i første omgang.

Fornøyd med at Norconsult har signert

Leder av Bygg21, Sverre Tiltnes, holdt et innlegg for konsernledelsen i Norconsult på torsdag, og han er glad for at Norconsult nå har signert.

– Mitt inntrykk er at Norconsult har nærmet seg dette på en grundig og solid måte, og vi er veldig fornøyd med at de har tilsluttet seg Bygg21-signaturen, sier Tiltnes.

 

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss