Toppbrekk på skog utsatt for kraftig snøfall med tung, våt snø (foto: Christer Sandum Fritzøe Skoger)

Simulerer risiko for klimaskade på skog

Klimaendringer kan skape store utfordringer for skognæringen. Norconsult utvikler nå modeller som skal kunne beregne risiko for skader på skogen som følger med mer nedbør og kraftigere vind. Arbeidet inngår i et større forskningsprosjekt.

Mange skiglade nordmenn gleder seg over snørike vintre og snøtunge grantrær. Er det noe de frykter er det at klimaendringer skal ta vinteren og skiføret fra dem. Skogeiere har helt andre bekymringer. Prognoser og klimamodeller viser at selv om vinteren kanskje blir kortere i Norge, kan økt nedbør, kraftigere vind og høyere temperaturer gi store skader på skogen.

Tyngende snø

Tung, våt snø klynger seg til trærne og kan få dem til å brekke av fra toppen. Blåser det kraftig vind i tillegg, kan hele treet gå over ende. Det var nettopp dette som skjedde i 2018 og i 2021, da store skogområder i Sør-Norge ble skadet.

– Om det er kaldt og tørt tåler trærne både mye snø og kraftig vind. Det er kombinasjonen av mye våt snø og kraftige vindkast som skaper problemer, sier Bjørn Egil Nygaard, meteorolog og seniorrådgiver i Kjeller Vindteknikk, som er en del av Norconsult. – Med høyere temperaturer blir det i tillegg mindre frost i bakken, noe som øker risikoen for rotvelt.

Simulerer vær

Forskningsprosjektet MARCSMAN studerer sammenhengen mellom klimaendringer og skogskader fra flere innfallsvinkler. Målet er å få kunnskap om hvordan skogen kan pleies for å tåle klimaendringer bedre. Kjeller Vindteknikks bidrag er å lage datasimuleringer for hvordan klimaendringer påvirker været lokalt. Modellene, som er under utvikling, kan beregne risikoen for snøbrekk eller rotvelt i alt fra større skogsområder til enkelttrær.

– Vi har solid meteorologisk kunnskap, og har tidligere utviklet detaljerte klimakart for både vindkraftverk og kraftnett, og det er denne erfaringen vi bygger på i dette prosjektet. I praksis betyr det at vi simulerer fremtidig vær basert på meteorologiske data og forventninger om økning i nedbør og vind. Dette kan gi svært detaljerte klimakart over et lokalt skogområde, sier Nygaard. – Tanken er at kartene skal gi skogeiere kunnskapen de trenger for å kunne sette inn forebyggende tiltak der det er mest nødvendig, og dermed kunne redusere skade på skogen.

Fakta om MARCSMAN

MARCSMAN – som står for "Maximizing the Resilience and Carbon Sequestration in Managed Norway Spruce Stands" – er et forskningsprosjekt der Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC), Meteorologisk Institutt, Statskog SF, Fritzøe Skoger og Norconsult. Prosjektet er finansiert i fellesskap av Norges forskningsråd og deltagerne. Prosjektet startet i 2020 og avsluttes i 2023.

Les mer

  • Kjetil Ekkeren

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss