NYTT E18-OPPDRAG: Norconsult, her ved konsernsjef Egil Hogna, blir totalrådgiver og prosjekteringsansvarlig for alle fag på E18-utbyggingen Fornebukrysset-Strand.

Skanska valgte Norconsult til viktig E18-utbygging

Skanska Norge er tildelt kontrakten som totallentreprenør for E18-utbyggingen Fornebukrysset-Strand. Norconsult skal være totalrådgiver og prosjekteringsansvarlig for alle fag på strekningen, i det som blir den største kontrakten på første del av E18 Vestkorridoren.

– Vår brede og tverrfaglige kompetanse innen samferdsel, veiplanlegging, mobilitet, byutvikling og miljø vil være viktige bidrag i planleggingen av arbeidet med et av Norges største veiprosjekter i årene som kommer. Vi ser frem til videre samarbeid med Skanska og Statens vegvesen, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Norconsult er allerede sentral i planleggingsarbeidet av hele E18 Vestkorridoren. I juni 2022 signerte Statens vegvesen og Skanska Norge, sistnevnte med Norconsult som rådgiver, en kontrakt som omfatter prosjektering og bygging av strekningen E18 Strand-Ramstadsletta.

I tillegg har Norconsult på oppdrag for Statens vegvesen også jobbet med reguleringsplanen for tilstøtende parsell på E18 Vestkorridoren etappe 2, Ramstadsletta-Nesbru.

Kontrakten Fornebukrysset-Strand innebærer prosjektering og bygging av 2,3 kilometer ny motorvei med tre felt i hver retning, samt vekslingsfelter på deler av strekningen. I kontrakten inngår også 660 meter av Høviktunnelen, hvorav 440 meter er bergtunnel. Det skal i tillegg bygges hovedsykkelvei mellom Fornebukrysset og Strand.

Anleggsarbeidene har planlagt oppstart sommeren 2023 og skal etter planen være ferdig i 2029/2030.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss