Sluttført mekling hos OECDs nasjonale kontaktpunkt

Enighet med FIVAS om Norconsults virksomhet i Malalysia etter behandling hos OECDs kontaktpunkt i Norge.

Foreningen for Internasjonale Vannstudier (FIVAS) klaget i august 2014 inn Norconsult og vårt malaysiske datterselskap NorPower Sdn Bhd (Norpower) til OECDs nasjonale kontaktpunkt i Norge. FIVAS er en frivillig organisasjon som arbeider for å kartlegge konsekvenser av vannrelaterte prosjekter og utbygginger, med målsetting om å påvirke nasjonale og internasjonale policies og prosjekter knyttet til menneskerettigheter og miljø. Etter mekling i Norges Kontaktpunkt for OECDs retningslinjer har Norconsult og FIVAS nå signert en enighetsprotokoll som blant annet stadfester at påstander FIVAS fremmer i klagen om Norconsult og Norpower sin virksomhet i Malaysia er tilbakevist.

Norconsult fokuserer på fornybar energi i en verden som i fremtiden trenger mer energi, men mindre karbonbasert energi. NorPower ble etablert i 2012 og virksomheten knytter seg i sin helhet til oppdrag vi har for Sarawak Energy Berhad (SEB) som teknisk rådgiver i noen av deres prosjekter. Staten Malaysia har store planer for utvikling av industri i Sarawak og planlegger bygging av om lag 20.000 MW vannkraft til gode for miljø i regionen, og levestandardutvikling i Sarawak.

Fornybar vannkraft kan imidlertid også være omstridt. Noen av prosjektene har medført og andre fordrer, dersom de besluttes bygget, at urbefolkningsgrupper må flytte. Alle vannkraftprosjekter som påvirker urbefolkning har iboende risiko for menneskerettighetsbrudd. I tråd med LiVE Norconsult er vi opptatt av å opptre skikkelig og redelig i alle våre handlinger. I enighetsprotokollen med FIVAS fremkommer det også at Norconsult for disse prosjektene har gjort forhåndsvurdering av sine avtaleparter, såkalte aktsomhetsvurderinger, samt vurdert prosjektenes påvirkning på urfolk. På bakgrunn av det samlede bilde vi har, har vi ingen grunn til å kritisere SEB eller stille spørsmål ved selskapets opptreden.

Vi er tilfreds med at vi har fått til en konstruktiv dialog med FIVAS i denne prosessen og at klagen nå offisielt er trukket.

Les hele enighetsprotokollen her.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss