DOGA har engasjert Norconsult for å innhente prosjekter som fremmer smart og bærekraftig stedsutvikling. (Foto: Sverre Jarild)

Søker kommunale prosjekter som fremmer smart og bærekraftig stedsutvikling

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har gitt Norconsult oppdraget med å lete landet rundt etter inspirerende prosjekter som bruker samarbeid, ny teknologi og innovative metoder for å skape mer bærekraftige, produktive og tilpasningsdyktige byer og lokalsamfunn.

Landets kommuner og fylkeskommuner må håndtere mange utfordringer, og med den pågående koronakrisen er forventningene til offentlig sektor om å opprettholde aktiviteten større en noen gang.

Vil skape bedre byer og steder – ber om innspill

DOGA ønsker å bidra til å spre kunnskap på tvers av kommunegrensene, og å fremme gode løsninger som kan skape bedre byer og steder. Norconsult skal bistå dem med dette, og søker nå prosjekter.

– Vi vet at det allerede eksisterer mange gode prosjekter som kan tjene til inspirasjon og læring for andre. Vi er på jakt etter innovative prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner i hele landet som fremmer smart og bærekraftig by- og stedsutvikling. Det kan for eksempel være innen mobilitet, bygg, IKT, sirkulær økonomi, innovative forretningsmodeller eller innbyggerinvolvering, sier Janne Walker Ørka, markedssjef for bærekraftige byer i Norconsult, og prosjektleder for kartleggingen.

– Formålet med kartleggingen er å finne prosjekter som kan være med til å illustrere prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn – og hvordan det kan se ut når de blir realisert i praksis, sier Walker Ørka.

16 prosjekter skal plukkes ut i første omgang, og nå søker DOGA hjelp til å finne disse. Det kan være alt fra konkrete løsninger, til prosesser, og de kan være ferdig utviklet eller gjennomført, under gjennomføring eller vedtatt/ finansiert. De utvalgte prosjektene blir vedlegg til det nasjonale smartby-veikartet, og vist frem på både nasjonale og internasjonale smartby-arenaer.

I bunnen av saken ser du hvordan du kan tipse om et godt prosjekt.

Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Kartleggingen er et ledd i «Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn» som DOGA har utarbeidet sammen med 150 aktører fra privat og offentlig sektor. Veikartet fungerer som et rammeverk for smartby-arbeidet i norske kommuner og fylkeskommuner, og er basert på følgende definisjon av en smartby:

Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og tar i bruk ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige.

Ambisjonen er at veikartet skal bygge opp om «den norske smartby-modellen», og fremme en bærekraftig samfunnsutvikling, både gjennom grønn næringsutvikling og gode tjenester og bomiljø for innbyggerne. Veikartet er forankret i FNs bærekraftsmål, med særlig tyngde på målene 9, 11 og 17.

Slik kan du spille inn din kommunes eller fylkeskommunes prosjekt:

Det tar ikke lang tid å gi ditt bidrag. Ta kontakt med prosjektleder i Norconsult Janne Walker Ørka, markedssjef for bærekraftige byer på e-post: janne.walker.orka@norconsult.com for å få tilsendt mal som skal brukes for å fylle ut prosjektinformasjon.

Vi vil gjerne snakke med deg!

Har du spørsmål er det bare å ta kontakt med en av medarbeiderne i Norconsult sitt byutviklingsteam: