Ledelsen i Norconsult solem:arkitektur, fra venstre: kontorleder - Michelle Wright, seksjonsleder Trondheim - Sabine Klonk, seksjonsleder Kristiansund - Hilde Wilmot og fagleder - Roger Snustad. Foto: Norconsult.

Solem Arkitektur inn i Norconsult

Norconsult blir etter sammenslåingen med solem:arkitektur ett av landets største og ledende arkitektmiljøer.

solem:arkitektur sine vel 50 medarbeidere på kontorene i Trondheim og Kristiansund bidrar til å gi Norconsults kunder et komplett arkitektmiljø med over 161 arkitekter, interiørarkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere.

-Kjøpet av solem:arkitektur komplimenterer vårt allerede sterke fagmiljø innenfor arkitektur, landskapsarkitektur, interiørarkitektur og lysdesign, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Kundene etterspør arkitektur

-Kundene våre etterspør i stadig større grad arkitektoniske kvaliteter i prosjektene sine. Vår erfaring er at får vi med arkitekturfagene helt fra start til slutt - lykkes vi bedre i å integrere funksjon, økonomi og tekniske løsninger med kravene fra kundene om gode arkitektoniske kvaliteter, forteller Jacobsen.

Norconsult er kjent for å ha en kultur der fagområdene jobber tett og integrert på prosjekter. -Med denne satsningen skaper vi i enda større grad verdi, kvalitet og de beste løsningene for kundene våre, sier Jacobsen.

Spesialkompetanse som dekker alle byggherrebehov

Michelle Wright er kontorleder, og sammen med nye seksjonslederne Sabine Klonk (Trondheim) og Hilde Wilmot (Kristiansund) leder de kontorets 47 arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter og planleggere. Tidligere daglig leder Roger Snustad går inn i rollen som fagleder for Norconsult solem:arkitektur.

-Som en del av Norconsult kan vi nå tilby tjenester på alle områder innenfor byggsektoren. Dessuten får vi tilgang på spesialkompetanse som dekker alle byggherrebehov, sier kontorleder Michelle Wright, og legger til at de vil fortsette å arbeide som før, med fokus på optimale tjenester til lokale og regionale oppdragsgivere i Trondheim og Kristiansund. -Vi ser frem til å tilby våre kunder enda bedre rådgivning i fremtiden.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss