Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lærer mer om hvordan Norconsult bruker ny teknologi som virtuell virkelighet for å levere mer kostnadseffektive samferdselsprosjekter.

Solvik-Olsen på inspirasjonsmøte hos rådgiverbransjen

Fredag 10. august besøkte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Norconsults hovedkontor i Sandvika. Målet var å lære mer om hvordan den rådgivende ingeniørbransjen tar i bruk nye løsninger for å gjennomføre Nasjonal transportplan.

Det er Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som står bak initiativet til møtet. Dette fordi Solvik-Olsen tidligere har uttrykt interesse for å komme ut til foreningens medlemsbedrifter for å se hvordan rådgiverbransjen i praksis skaper en mer kostnadseffektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan, og større verdier for samfunnet gjennom bruk av ny teknologi, digitalisering og nye samarbeidsformer.

– Vi setter stor pris på det engasjementet statsråden viser gjennom måten han søker ny kunnskap på. For oss er det spesielt viktig å synliggjøre hva et godt samspill mellom rådgiver, byggherre og entreprenør betyr for at vi skal lykkes best mulig med fremtidens samferdselsprosjekter, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

RIF er bransjeforeningen for virksomheter innen rådgiving, planlegging og prosjektledelse i bygg- og anleggsnæringen, hvor Norconsult er medlem.

– Som Norges største tverrfaglige rådgiverbedrift med tjenester rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur deltar Norconsult i mange av de største og mest komplekse oppdragene i Norge. Derfor er det svært hyggelig at samferdselsministeren ønsker å lære mer om hvordan vi bruker ny teknologi til å løse samferdselsprosjektene på best mulig måte for samfunnet, sier konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult.

Norconsults konserndirektør Bård S. Hernes ga innblikk i hvordan ny teknologi, digitalisering og nye samarbeidsformer skaper mer optimale samferdselsprosjekter. Deretter fikk Solvik-Olsen omvisning i prosjektlokalene for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 ved prosjektdirektør Lars Petter Nesvåg fra Norconsult, og Nye Veier-prosjektet E18 Tvedestrand-Arendal samt E39 ved Norconsults divisjonsdirektør for Plan og Samferdsel, Sigurd Rugsland.

– For meg er det viktig å komme meg ut av regjeringskontorene for å hente inspirasjon hos bedrifter som Norconsult, og lære mer om hvordan den rådgivende ingeniørbransjen i praksis skaper en mer kostnadseffektiv gjennomføring av Nasjonal transportplan, og større verdier for samfunnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Under besøket møtte ministeren blant annet Norconsults konsernsjef Per Kristian Jacobsen, RIFs administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen og styreleder Trond Hagen i NAA AS, rådgiverselskapet som gjennomfører Ringeriksbanen og E16 sammen med Bane Nor og Statens vegvesen. NAA AS består av rådgiverselskapene Norconsult, Aas-Jakobsen og Asplan Viak.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss