Illustrasjonen viser mulig fremtidig løsning på Majorstuen. (Ill.: Sporveien / MDH arkitekter)

Sporveien signerer kontrakt for prosjektering av Majorstuen T-baneknutepunkt med Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen og Norconsult

Majorstuen T-baneknutepunkt skal legges under bakken for å frigjøre areal til byutvikling. I tillegg til kapasitetsøkning fra to til fire spor, skal det nye knutepunktet kobles til Fornebubanen. Dette prosjektet er av stor betydning for å øke den totale kapasiteten på T-banenettet i Oslo.

Tilbudet fra Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen og Norconsult var det som totalt sett hadde høyest score på de tre kriteriene pris, oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisasjon.

– Sporveien har fått i oppdrag av Oslo kommune å være byggherre for Majorstuen T-baneknutepunkt. Det er et ærefullt oppdrag som vi er svært stolte av, og glade for å ha kommet i gang med. Da er det viktig at vi har med oss gode samarbeidspartnere, som kan bidra til å finne de aller beste løsningene for den videre utviklingen av dette navet i kollektivtrafikken som jo Majorstuen T-baneknutepunkt er, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør Infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

Kontrakten som nå er inngått omfatter blant annet utarbeidelse av forslag til reguleringsplan og forprosjekt og har en verdi på 230 millioner kr.

Tverrfaglig samarbeid

Dr. Ing. A. Aas‐Jakobsen og Norconsult har for anledningen gått sammen i et felles aksjeselskap, Team Major AS. Med seg som sentrale underleverandører har de Nordic – Office of Architecture, MDH Arkitekter og ViaNova.

– Vi takker Sporveien for tilliten og gleder oss til å starte med Majorstuen T-baneknutepunkt. For oss er det spennende og utfordrende å være med å utvikle et av Norges største kollektivknutepunkt, hvor det stilles store krav til effektivitet og til arkitektur. Team Major vil her utnytte den brede erfaringen vi har med utvikling og bygging av T-banestasjoner under bakken. Nye Majorstuen T-baneknutepunkt frigjør areal som gir mulighet for utvikling av Majorstuen bydel. Spesielt interessant ved T-baneprosjektet er at det setter premisser for hvordan fremtidens Majorstuen skal se ut, sier administrerende direktør i Aas-Jakobsen, Trond Hagen.

Teamet bak Team Major har lang erfaring fra tidligere samarbeid om store komplekse prosjekter, slik som Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, og i andre konstellasjoner mot flyplassprosjekter, nytt regjeringskvartal og Løren stasjon. Foruten Aas-Jakobsen, Norconsult, Nordic – Office of Architecture, MDH Arkitekter og ViaNova, består teamet av Geovita, NGI, Grindaker, Ingenia, Safetec Nordic, Electronova og Brekke & Strand Akustikk.

– Majorstuen T-baneknutepunkt er et svært spennende prosjekt midt i hjertet av Oslo. Vi har fulgt utviklingen lenge og gleder oss virkelig til å sette i gang. At teamet vårt har en solid samarbeidshistorikk på store og komplekse prosjekter, ser vi som en klar styrke for å sikre en effektiv og sikker fremdrift i prosjektet. Vi ser frem til et godt samarbeid både innad i teamet og med Sporveien de neste årene, og gleder oss til å være med og tilrettelegge for morgendagens reiseopplevelser i Oslo, sier konserndirektør Bård Hernes i Norconsult.

Raskere og rimeligere med ettplansløsning

Gjeldende reguleringsplan for området innebærer toplansløsning, men i en utredning fra 2019, gjennomført av Sporveien i samarbeid med Ruter, ble anbefalingen å bygge ny stasjon over ett plan, med fire spor ved siden av hverandre.

– Eksisterende Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av denne vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt mellom Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, ny sentrumstunnel og eksisterende trafikk som skal ivaretas, forklarer konserndirektør Per Magne Mathisen.

Dersom alt går etter planen er forventet anleggsstart i 2024 og første del av den nye stasjonen kan da forventes å tas i bruk av de reisende i 2028.

*

Kontaktpersoner:

Sporveien: Fung.kommunikasjonssjef konsern og trikk: Ina Helen Østby, Telefon: +47 481 54 148, ina.helen.ostby@sporveien.com

Sporveien: Kommunikasjonsrådgiver: Rikke Brouer-Wangen, 916 95 552, rikke.brouer-wangen@sporveien.com

Norconsult: Kommunikasjonsrådgiver: Benedicte Bratt Jakhelln, 938 22 060, benedicte.bratt.jakhelln@norconsult.com

Aas-Jakobsen: Roger Johansen, 97 66 62 26, rjo@aaj.no