Norconsult skal nå bistå Nye Veier i forbindelse med planarbeidet knyttet til Ytre ringvei Kristiansand.

Starter opp planprosess for Ytre ringvei i Kristiansand

Nye Veier har inngått rammeavtale med fire rådgivere for å bistå i kommune- og reguleringsplanfasen. Norconsult skal nå bistå Nye Veier i forbindelse med planarbeidet knyttet til E39 / E18 i Kristiansand.

Av de fire rådgiverne som fikk rammeavtalen, ble Norconsult rangert som nummer én, og selskapet ble også tildelt det første oppdraget. Oppdraget gjelder Ytre ringvei i Kristiansand og omhandler oppstart av formell planprosess for dette tiltaket.

Kommunedelplanen ble vedtatt i 2016 og er et viktig grunnlag for det videre planarbeidet. En sentral del av oppdraget blir også å se på nye løsninger knyttet til samfunnsøkonomisk nytte. Ved oppstart skal det utarbeides planprogram for tiltaket der endelig løsning for videre planarbeid skal avklares.

– Det er gledelig at vi fikk dette oppdraget og at vi nå er i gang. Vi ser frem til å jobbe sammen med Nye Veier med planprosessen. I og med at dette er i et bynært område, er det en rekke hensyn som skal tas i denne prosessen. Vi har imidlertid lang erfaring med komplekse planprosesser, og vi gleder oss til det vi kan si er nybrottsarbeid både for oss og Nye Veier, sier oppdragsleder Terje Faanes i Norconsult.

Norconsult vil ha sin oppdragsledelse i Kristiansand for å være så tett på prosessen og byggherren som mulig. Ytre ringvei skal planlegges som firefelts motorvei, og vil bestå av tre store kryss og en betydelig andel tunnel.

På strekningen skal veien krysse både elveløp og jernbane. Ettersom prosjektet skal realiseres i et bynært område, er det utfordringer knyttet til blant annet riggplass, trafikkavvikling og lagring av overskuddsmasser.