Bærekraftsuken: Arne Scott (Norconsult), Kjersti Kvalheim Dunham (divisjonsdir. Bygg og konstruksjon, Norconsult), Egil Hogna (konsernsjef Norconsult), Eli Grimsby (adm.dir. Oslobygg) og Gina Ytterborg (fagdirektør bærekraft, SVV)

Sterk interesse for Norconsults Bærekraftsuke 2023

"Kunnskap vokser når den deles" er kongstanken bak Norconsults Bærekraftsuke. Over 9 000 publikummere er så langt påmeldt de mer enn 60 gratis webinarene. Du kan se alle foredrag direkte eller i opptak.

Her finner du opptak av alle webinarene fra Bærekraftsuken 2023. Siden oppdateres løpende, og opptak er tilgjengelig ca. en time etter avsluttet webinar.

– Webinarene under Bærekraftsuken er aktuelle for alle som ønsker å løfte sin kompetanse innen bærekraft. Vi inviterer samtlige bransjekollegaer og studenter til å få med seg webinarene, og ønsker å dele av vår kunnskap innen alt fra sirkulærøkonomi til fremtidens naturfarer, og solkraft i samferdselsprosjekter, sier Janicke Garmann, konserndirektør for Bærekraft i Norconsult.

Kunnskap vokser når den deles

Under Bærekraftsuken 2023 deler Norconsult kunnskap om oppdrag innenfor Bygg og eiendom, Samferdsel, Vann, Industri, Fornybar energi, Samfunn og byutvikling samt Innovasjon. Foredragsholderne er i hovedsak interne fageksperter. Også noen gode kunder bidrar til kunnskapsdelingen.

Bærekraftsuken ble åpnet med en diskusjon om hvordan bærekraft vektlegges i anskaffelser. Norconsults konsernsjef Egil Hogna innledet webinaret sammen med selskapsadvokat Arne Scott, også han fra Norconsult, før Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg og Gina Ytterborg, fagdirektør bærekraft i Statens vegvesen presenterte sine syn på tematikken.

Ønsker du påfyll av kunnskap om bærekraft?

Se hele programmet for Bærekraftsuken 2023 og meld deg på webinarer her,

Se opptak av alle webinarer her.