– Stor avstand mellom ambisjoner og standarder

BAE-næringens toppledersamling SAMMEN2030 setter klimaarbeidet i sentrum. Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult mener avstanden mellom politiske ambisjoner og regelverket hindrer gode løsninger i dette arbeidet.

Klimagassutslippene skal ned med 55 prosent innen 2030, og BAE-næringen har en sentral rolle for at målene skal innfris.

Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult peker på at enkle tiltak, som bruk av lavkarbonbetong, lavtemperaturasfalt og resirkulert stål, allerede har gitt gode resultater, men han tar til orde for at aktørene i næringen må samarbeide enda mer for å gi økt fart til det grønne skiftet.

– En viktig utfordring er at de aller fleste snakker om temaene innenfor sine egne siloer. Norconsult ønsker hele tiden å utfordre denne tankegangen. Vi må se på hvordan vi kan bryte ned siloene og sikre at næringskjeder utvikles. Vi må også bidra til at våre kunder ser mulighetene som skapes gjennom at man ser fag, markeder og virksomheter i sammenheng, sier Egil Hogna, konsernsjef i Norconsult.

Denne tematikken skal belyses på toppledersamlingen for BAE-næringens samarbeidsinitiativ SAMMEN2030 i oktober.

Les hele artikkelen på bygg.no

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss