Norconsulterne Merethe Cecilie Lind (f.v.), Bård Venås og Trond Thorgeir Harsems forsking på luftsmitteisolater får bred oppmerksomhet internasjonalt.

Stor interesse for Norconsults forskningsprosjekt om forenklede luftsmitteisolat

Målet med forskningsprosjektet er å utvikle svært effektive luftsmitteisolater til sterkt reduserte kostnader. Gjennom 2018 har Norconsult presentert resultatene fra det pågående forskningsprosjektet på flere internasjonale konferanser. Tematikken vekker bred interesse.

Forskningsgruppen, som ledes av Norconsults Trond Thorgeir Harsem, har utviklet nye løsninger for forenklede luftsmitteisolat til sterkt reduserte kostnader. Målet med prosjektet er å utvikle luftsmitteisolater som har 90 prosent effekt, til 10 prosent av kostnaden sammenlignet med normale luftsmitteisolater. Resultatene så langt gir tilnærmet 95 - 99 prosent effekt, men utvidede laboratorieforsøk gjenstår for å optimalisere løsningen.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Turku AMK, OsloMet, Halton og Norconsult. Det er Merethe Cecilie Lind, Bård Venås og Trond Thorgeir Harsem fra Norconsult som har presentert resultatene på de internasjonale konferansene Roomvent i Helsinki, AIVC i Antibes og IFHE i Brisbane.

Dagens kapasitet på luftsmitteisolater er begrenset

Verdens helseorganisasjon, WHO, har slått fast at verden før eller siden vil rammes av en ny pandemisk influensa. Man vet ikke hvilket virus som vil forårsake en ny pandemi, ikke hvordan den vil arte seg, ei heller hvor den vil komme fra eller hvor hardt den vil ramme. Men WHO er sikre på én ting; det er ikke et spørsmål om «om» en slik pandemi vil ramme, men om «når».

«Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa» fra 2014 slår fast at Norge må kunne møte en mulig pandemi med en angrepsrate på 25 prosent. Dette innebærer at sykehusene må kunne ta opptil 14-16 500 innleggelser. I «Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer», som for tiden er under høring, vil kapasiteten for isolater kunne overskrides ved større utbrudd av smittsomme sykdommer. Smittevernplaner for alle de fire regionale helseforetakene i Norge påpeker at det er mangel på isolater. Enkelte helseforetak mangler i sin helhet luftsmitteisolater for intensivpasienter.

Kun et fåtall isolater på hvert sykehus i dag

Luftsmitteisolater benyttes enten for å beskytte pasienten fra omgivelsene eller omgivelsene fra pasienten. Ved prosjektering av isolater stilles det særskilte krav med hensyn til areal, materialvalg, ventilasjon, elektro, BIP-utstyr, drift og vedlikehold med mer. Bygging og rehabilitering av isolater er derfor svært kostbart, noe som fører til at det kun er et fåtall isolater på hvert sykehus. Målet med det pågående forskningsprosjektet er å utarbeide forenklede og kostnadseffektive løsninger for prosjektering av nye luftsmitteisolater, eller ombygging av normale sengerom til luftsmitteisolater.

Forskningsprosjektet skal både gjennomføre CFD-simuleringer og verifisere disse ved hjelp av fullskala laboratorieforsøk. Laboratoriet vil bli bygget opp i nært samarbeid med Universitetet i Turku AMK, og Halton Oy som produserer ventilasjonsløsninger. Laboratoriefasilitetene ved Universitetet i Turku AMK vil bli benyttet. For verifikasjon vil det bli benyttet sporgassmålinger med SF6-gass og røykstudier.

Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd.