Byggedagene 2018: Norconsults Tore Lie Falkenberg mener en modell sier mer enn 1000 tegninger. Foto: Norconsult

Stor interesse rundt Norconsult-foredrag på Byggedagene

Norges største pågående kraftprosjekt, Nedre Otta kraftverk, er også et helt tegningsfritt prosjekt. Norconsults presentasjon av arbeidet fanget oppmerksomheten til deltakerne på Byggedagene 2018.

– Jeg tror faktisk jeg så en ingeniør der bak i salen som tørket noen gledestårer da han så denne presentasjonen, kommenterte NHO-direktør og konferansier for Byggedagene 2018, Christian Chramer, etter innlegget fra Norconsults prosjektleder Tore Lie Falkenberg.

Nedre Otta kraftverk er Norges største pågående kraftprosjekt og et rent BIM-prosjekt (bygningsinformasjonsmodellering). All prosjektering skjer ved hjelp av 3D-modeller, noe som sikrer en papirløs gjennomføring. Under Byggedagene tok Tore Lie Falkenberg deltakerne med på en digital visuell reise, inn fjellet og gangene på Nedre Otta-prosjektet, og viste frem akkurat hvor Skanskas arbeidere er i dag, og hvordan de ulike fagretningene samarbeider sømløst i en og samme modell.

– En modell sier tusen ganger mer enn en haug med tegninger. Vi har nå ett og et halvt år med konkrete erfaringer fra papirløs prosjektering på Nedre Otta-prosjektet. Konklusjonen er at det tverrfaglige samarbeidet flyter langt bedre, og vi opplever færre feil og konflikter, forklarte Falkenberg.

Falkenberg har snart fem år bak seg i Norconsult. Som byggingeniør med spesialisering i vannkraft fra NTNU, har han de seneste tre årene brukt nesten all sin tid som oppdragsleder og prosjekteringsleder for Nedre Otta kraftverk.

Innovasjon skaper muligheter

Et sentralt spørsmål på Byggedagene 2018 er om en verden som stadig blir mindre skaper flere muligheter for norsk bygg- og anleggsbransje. Mange av innleggene fokuserte også på behovet for å bygge innovasjonsevne og sikre en konkurransedyktig næring i årene som kommer.

– Ja, mulighetene blir større etter hvert som verden blir mindre, men Norge ligger i helt i tet internasjonalt når det gjelder innovasjon og teknologiutvikling. Det viser blant annet Abelias Omstillingsbarometer. Dette, kombinert med at vi er et lite land hvor det er lett å spre de gode historiene, blir nøkkelen vår framover. Når verden blir mindre vil norsk bygg og anleggsbransje få enda større fordeler av sin omstillingsevne, sier Falkenberg og legger til:

– Norconsults arbeid blir allerede lagt merke til internasjonalt, og vi har blant annet fått god omtale på verdens største BIM-konferanse, Autodesk University. Dette viser at løsningene vi utvikler i vår bransje i dag kan bli en viktig eksportvare i morgen.

**

Fakta om Nedre Otta kraftverk:

  • Vil ha en installert effekt på 85 MW og utnytte et fall på cirka 55 meter. Årsproduksjonen vil være rundt 315 GWh, tilsvarende strømforbruket til rundt 15.000 husstander.
  • Ligger ved kommunegrensen mellom Sel og Vågå kommune i Oppland, og tar utgangspunkt i den eksisterende Eidefossen-dammen. Det bygges flere nye tunneler og en ny kraftstasjon inne i fjellet.
  • Arbeidet startet i oktober 2016 og skal være ferdig våren 2020, med en total kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner.
  • Eies av AS Eidefoss (50 prosent), E-CO Energi (27 prosent) og Eidsiva Energi AS (23 prosent).
  • Av alle aktuelle vannkraftprosjekter i Norge i dag er det Nedre Otta kraftverk som vil bidra mest til å oppnå klimamålene innen 2020.