Solenergimiljøet i Norconsult startet med to ildsjeler i 2017, fem år senere er hele 14 medarbeidere en del av dette miljøet

Stor vekst i solenergimiljøet i Norconsult

Norconsults solenergimiljø har hatt høy vekst de seneste årene. Solkraft utgjør en liten del av energiproduksjonen i Norge, men er i dag den energikilden som vokser raskest.

Solenergimiljøet i Norconsult startet med to ildsjeler i 2017, fem år senere er hele 14 medarbeidere en del av dette miljøet fordelt på kontoret i Trondheim og på hovedkontoret i Sandvika. Medarbeiderne har bakgrunn fra ulike deler av solenergibransjen, som blant annet rådgiver, utstyrsleverandør, entreprenør, nettselskap, utbygger og drift- og vedlikeholdsorganisasjoner. Denne brede sammensetningen skaper verdi for kundene gjennom god systemforståelse.

– Det er veldig gøy å se at vi har lykkes med å skape et solid fagmiljø innenfor et område som er sentralt i Norconsults strategi innenfor grønn vekst. Ekstra gøy er det at dette i hovedsak er muliggjort gjennom yngre ildsjeler som har gjort en imponerende jobb med å utvikle dette miljøet fra bunnen, sier Erlend Haugland Næs, avdelingsleder for Energi og SmartTeknologi i Norconsult.

Stor vekst

I Norge er solkraft lite utbredt, men det er den energikilden som vokser raskest. Solenergi blir oftere tatt i bruk nå enn før, og på grunn av høye strømpriser har stadig flere, både privatpersoner og bedrifter, investert i egne solcelleanlegg.

Solmiljøet i Norconsult har spisskompetanse på tre ulike markedssegmenter. Norconsult har Skandinavias ledende miljø innen målinger og analyse av solressurs og klima, og har lang erfaring med solenergi og lagring på bygg og områdeløsninger. Solmiljøet har også i flere år jobbet med utvikling av større bakkemonterte solkraftverk i Sverige og Norge. 

 

– Solkraftmiljøet var sentrale da Solgrid i mai i år fikk konsesjon til å bygge Furuseth solkraftverk, Norges aller første solkraftverk. Solkraft jobber nå med utvikling og konsekvensutredning av flere konkrete prosjekter som vil konsesjonssøkes i 2022. Norge trenger mer fornybar energiproduksjon og solkraft vil bli sentralt i tiden fremover. Norconsult har ledende kompetanse på hvordan solkraftverk kan bygges ut på en bærekraftig måte, og sammen med kundene våre bruker vi denne kunnskapen til å utvikle og realisere gode og lønnsomme solkraftprosjekter med akseptable konsekvenser for nærmiljøene, sier Morten Gleditsch, avdelingsleder for Solkraft.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss