Foto_Storgata i Lillestrøm_Norconsult.jpg

Storgata i Lillestrøm er finalist til Byggenæringens klimapris 2021

For bærekraftig massehåndtering på vei i prosjektet Storgata i Lillestrøm, er Norconsult og Isachsen en av seks finalister til Byggenæringens klimapris 2021.

Prosjektet Storgata i Lillestrøm er en av seks finalister til Byggenæringens klimapris 2021. Med 250 000 kroner til vinneren skal Byggenæringens klimapris lokke frem de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. For juryen har klimanytte, innovasjonsgrad og mulighet for deling stått sentralt i utvelgelsen av finalistkandidater.

Det har vært stor interesse rundt prisen, som deles ut for første gang. En rekke kandidater har meldt inn sine løsninger, prosjekter og konsepter. Juryen har gjennomført flere møter og kommet frem til seks verdige kandidater.

De nominerte er, i alfabetisk rekkefølge:

  • Betonmast Vestfold og Buskerud for byggingen av næringsbygget "Spor X"
  • BKK og Cramo for mobile ladestasjoner og battericontainere
  • Norconsult og Isachsen for bærekraftig massehåndtering på vei
  • Skanskas Teknikkteam innen energirådgivning
  • Tolcon for utviklingen av infrarød byggtørk
  • Veidekke for utviklingen av miljøasfalt

Bærekraftig massehåndtering

I prosjektet fylkesvei 120 Storgata i Lillestrøm har målet vært å finne gode løsninger for bærekraftig massehåndtering. Det har vært et stort fokus på å redusere transportbehovet i anleggsfasen, minske forbruket av knappe ressurser, som kvalitetsstein og deponikapasitet, og generelt holde klimagassutslippene nede. Norconsult, Isachsen og Viken fylkeskommune har sammen jobbet for å finne løsninger for hvordan håndtere massene i dette prosjektet på en bærekraftig måte.

– Det er flott at vi har hatt en så offensiv byggherre og løsningsorientert entreprenør, som gjør at dette prosjektet har latt seg gjennomføre med så mye kortreiste masser. At vi samtidig har spart kostnader, er en bonus i dette prosjektet. Dette er en måte vi ønsker å fortsette å jobbe på, sammen med alle våre kunder og oppdragsgivere, sier Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektdirektør i Norconsult.

– Det er en god bekreftelse på at vi har gjort viktige steg i prosjektet for et mer fremtidsrettet og klimavennlig anlegg, og en fin mulighet for å påvirke andre anleggsprosjekt til å gjøre det samme, sier Fredrik Hausmann, tidligere oppdragsleder fra Norconsult, om finalenominasjonen til klimaprisen.

Vinneren av klimaprisen vil bli kåret 23. november i etterkant av «Byggenæringens Klimakonferanse» på Oslo Rådhus.

Her kan du lese mer om prosjektet: Aktuelt - Et viktig steg mot en mer bærekraftig massehåndtering - Norconsult